Projekt Ekologický kampus získal první místo v soutěži CO2 Vy na to?

4. dubna
2008

V soutěži CO2 Vy na to?, kterou na začátku roku 2008 vyhlásil British Council společně s Nadací Partnerství a která se zaměřuje na úspory energie ve školách, kancelářích nebo domácnostech, vyhrál tým studentů VŠE sdružených v organizaci Oikos Praha.

Kateřina Husová, Tomáš Kliegr, Vít Skřebský a Michal Vrchota se svým projektem

Ekologický kampus

usilují o zavedení energetických úspor ve třech oblastech:

  1. třídění odpadu,
  2. využívání oboustranného tisku a
  3. nákup úsporných elektrospotřebičů.

Tato opatření jsou investičně i realizačně poměrně nenáročná a přesto mají výrazný potenciál snížit emise CO2 a přispět tak k ekologicky šetrnějšímu provozu školy. Neméně důležitou součástí projektu je i doprovodná informační kampaň mezi studenty a učiteli.

Projekt Ekologický kampus si získal i podporu vedení školy. Prvním opatřením, která byla realizováno, je instalace sběrných nádob na tříděný odpad v odpočinkových koutcích v Rajské budově. Kompletní dovybavení VŠE recyklačními nádobami i uvedení ostatních opatření do praxe budou brzy následovat.

Oikos Praha
www.oikos-praha.org

 

Fotogalerie:

 

Autor:

Nadace Partnerství:
1 – společné foto vítězů soutěže, zleva Jan Skalík (3. místo), Vít Skřebský a Renata Vail (2. místo).
2 – Prezident Oikosu Praha Vít Skřebský přebírá ocenění a šek na 60000 Kč od Matta Burneyho, ředitele British Council Czech Republic.
3 – Vít Skřebský představuje projekt Ekologický kampus účastníkům konference o změně klimatu.

Oikos Praha je součástí mezinárodní studentské organizace Oikos působící na předních univerzitách ekonomického zaměření po celém světě, od Londýna po Dhaku, od Osla po Johannesburg. V Praze působíme při Vysoké škole ekonomické. Naše mateřská organizace Oikos International sídlí ve švýcarském St. Gallenu, kde byla studenty místní univerzity před 20 lety založena. Naší snahou je doplnit vzdělání studentů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, které je podle našeho názoru na vysokých školách stále nedostatečně rozvinuto. Rádi bychom tak rozšířili rozhled studentům, třeba budoucím top manažerům či politikům, aby při svém rozhodování brali jako jedno z kritérií dopad svých rozhodnutí na životní prostředí a celou společnost. Naším cílem tedy není pouze porozumění ekologickým, sociálním či ekonomickým otázkám, ale také uplatnění získaných znalostí v praxi.