Jmenování Jaroslavy Durčákové emeritní profesorkou

20. června
2017

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., udělila prof. Ing. Jaroslavě Durčákové, CSc., čestný titul Emeritní profesorka Vysoké školy ekonomické v Praze. Udělení titulu s účinností od 1. 7. 2017 schválila Vědecká rada VŠE na svém zasedání dne 6. 6. 2017 na základě návrhu schváleného vědeckou radou Fakulty financí a účetnictví a Vědeckou radou Vysoké školy ekonomické v Praze.

Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., absolvovala v letech 1958-1963 vysokoškolské studium na Národohospodářské fakultě VŠE. S VŠE následně spojila i svoji profesní a vědeckou kariéru. V roce 1990 byla jmenována docentkou v oboru Finance, v roce 2011 byla v témže oboru jmenována profesorkou.

Od počátku své pedagogické kariéry se odborně zaměřovala zejména na problematiku mezinárodních financí a devizových kurzů, od počátku devadesátých letech se věnovala internacionalizaci pedagogického procesu na VŠE. Sehrála také klíčovou roli při vybudování mezinárodního vzdělávacího projektu CEMS Master a měla rozhodující podíl na tom, že VŠE byla v devadesátých letech přijata do mezinárodních ekonomických či manažerských sítí prestižních evropských či světových univerzit.

Od roku 2000 do roku 2006 vykonávala funkci rektorky VŠE.

Prof. Durčáková je považována nejen za špičkovou odbornici na problematiku terciárního vzdělávání, ale patří i k nejznámějším a nejuznávanějším osobnostem středoevropského regionu v oblasti vysokého ekonomicko-manažerského školství.

Detailní životopis zde.