Akademický rok 2016/2017

28. června
2017

V akademickém roce 2016/2017 pokračovala VŠE v řadě úspěšných projektů, navázala nové spolupráce a posílila své renomé v mezinárodním akademickém prostředí. V září 2016 byl navíc na základě rozhodnutí AACSB zahájen akreditační proces VŠE.

V průběhu letních měsíců 2016 prošla rekonstrukcí významná část areálu VŠE na Žižkově, především pak Stará budova VŠE, kde byly zrekonstruovány učebny v rozsahu 1. – 3. patra. Neméně důležité je na VŠE také zapojení studentských organizací do chodu a dění na univerzitě. Studentský spolek All Arts Club založený začátkem roku 2016 uspořádal v září 2016 první ročník festivalu VŠEFEST, na kterém vystoupilo pět studentských kapel a na stáncích se představilo velké množství studentských spolků.

V roce 2016 studovalo na Fakultě financí a účetnictví 2 753 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 3 527 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 091 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky 2 553 studentů, na Národohospodářské fakultě 1 688 studentů a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 1 120 studentů.

Zájem o studium na VŠE stále výrazně převyšuje kapacitu nabízených oborů. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo pro akademický rok 2016/2017 podáno celkem 9 338 přihlášek. Zapsáno bylo celkem 3 036 studentů.

Mezinárodní spolupráce

V roce 2016/2017 spolupracovala VŠE v Praze s 250 partnerskými vysokými školami ze čtyř kontinentů a nabízela českým i zahraničním studentům široké spektrum akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů i odborných předmětů v cizích jazycích. Nově byly otevřeny dva magisterské programy vyučované v anglickém jazyce – Master in Management na Fakultě podnikohospodářské a Master in Official Statistics na Fakultě informatiky a statistiky. Oba programy v září tohoto roku přivítají své první studenty.

V prosinci 2016 se v atriu Rajské budovy konal již třetí ročník International & Study Abroad Fair pořádaný Oddělením zahraničních styků (OZS), na kterém se studenti blíže seznámili se studiem v zahraničí na partnerských školách VŠE, ale i s nabídkou cizojazyčných programů.

Počet vyslaných i přijatých studentů se každoročně zvyšuje. V roce 2017 přijelo na VŠE studovat celkem 1 173 studentů v rámci výměnných programů. Na studijní a pracovní pobyty (odborné praxe) do zahraničí bylo vysláno celkem 1 092 studentů. Nejvíce studentů VŠE studovalo v roce 2016 na německých (144 studentů), francouzských (87 studentů), amerických (76 studentů) a rakouských (75 studentů) vysokých školách. Zejména díky programu CESP a letním školám studovalo na VŠE nejvíce studentů z USA (372 studentů), Mexika (116 studentů), Francie (114 studentů) a Německa (98 studentů).

V roce 2016/2017 se VŠE podařilo dosáhnout řady mezinárodních úspěchů. VŠE jako celek získala 2. místo v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal pro východoevropský region. Manažerský program MBA na Mezinárodní škole podnikání a managementu (ISBM) se opět umístil na třetím místě mezi nejlepšími MBA programy ve východní Evropě. Stejně jako v minulých letech hodnotily i v roce 2016 Financial Times magisterské programy v oblasti managementu a evropské „business schools“. Magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze zaujal v roce 2016 v hodnocení Financial Times 81. místo na světě. VŠE se v hodnocení Financial Times European Business Schools Ranking umístila na 88. místě.

V prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings by Subject 2017 pro obor ekonomie a ekonometrie se VŠE zařadila mezi 250 nejlepších ekonomických univerzit na světě.

V březnu 2017 Fakulta podnikohospodářská VŠE získala jako jediná v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS a zařadila se tím mezi 1 % nejlepších byznys škol světa.

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

Škola se snaží aktivně zapojovat do řešení vědeckých projektů a podporovat publikační aktivity pedagogů i studentů. VŠE vydává řadu vědeckých časopisů, z nichž dva – Politická ekonomie Prague Economic Papers – patří k ceněným časopisům s tak zvaným impakt faktorem.

V akademickém roce 2016/2017 udělila Vysoká škola ekonomická v Praze hned dva čestné tituly Doctor oeconomiae honoris causa. Ten první byl udělen v září 2016 světovému odborníkovi v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu prof. Geertu Hofstedemu. Druhý pak v listopadu 2016 přednímu odborníkovi v oblasti managementu prof. Henrymu Mintzbergovi.

VŠE pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KPMG a PWC. Partnery byly v akademickém roce 2016/2017 společnosti 3M, Accenture, ADP, Axa, Amazon, Decathlon, Česká pojišťovna, Google, Hospodářská komora České republiky, L´Oréal, Microsoft, MSD, McKinsey&Company, Business Development Advisory, BDO Appraisal services, T-Mobile, Bel Sýry Česko, IT Talents, Unilever, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a HILTI. Poslední tři společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS. Nejnovější spolupráce byla uzavřena v červnu 2017 se společností Hewlett Packard Enterprise.

Firmy se na škole prezentují 2x ročně na veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje Rozvojové a poradenské centrum. Odborníci z aplikační sféry se také podílejí na výuce. V roce 2016 jich na VŠE přednášelo 433.

Studentský život a společenské akce

Na VŠE funguje téměř 50 studentských organizací. Jde o sdružení studentů, které pojí zájem o jednu z ekonomických disciplín nebo organizování kulturních či sportovních akcí. Sportovním aktivitám je také věnován „Rektorský sportovní den“, který se koná v dubnu. Sportovně nadaní studenti VŠE školu reprezentují na velkých univerzitních klání. Například na Hokejové bitvě, Univerzitních osmách nebo univerzitním fotbalovém turnaji UniCup, kde se v letech 2016 a 2017 tým VŠE umístil na první příčce.

Škola dlouhodobě podporuje i společensky prospěšné aktivity. V dubnu proběhla na VŠE charitativní akce „Daruj krev na VŠE“ organizovaná HR klubem VŠE, v prosinci loňského roku se pro změnu pod taktovkou iListu a Studentského klub obchodu a konkurenceschopnosti uskutečnila Vánoční sbírka oblečení.

Mezi nejvýznamnější společenské akce patřil například listopadový Ples VŠE, na kterém byli vyhlášení vítězové soutěže „VŠE hledá talent“ a zároveň nejlepší sportovci VŠE. V listopadu navíc proběhlo také setkání s absolventy „Den s VŠE“. Již třetím rokem probíhá na VŠE projekt Absolventských střed organizovaný vždy poslední středu v měsíci jednou z pražských fakult na dané odborné téma.