Bývalí kolegové navštívili pamětní desku doc. Felixe Koschina

7. září
2017

Bývalí kolegové uctili u pamětní desky na symbolickém cintoríně v blízkosti Popradského plesa památku docenta Felixe Koschina, který v letech 2006 až 2009 působil jako prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠE.

Doc. Koschin patřil k uznávaným osobnostem v oboru demografie jak v České republice, tak v zahraničí. Ve funkci prorektora se výrazně zasloužil o to, že VŠE v Praze získala jako první vysoká škola v České republice pro roky 2009-2013 certifikáty Evropské komise ECTS Label a DS Label.