Blokový seminář CEMS 2017

12. září
2017

Akademický rok 2017/2018 magisterského program CEMS MIM (Master in International Management), který je vyučován na Fakultě podnikohospodářské, byl již tradičně zahájen Blokovým seminářem. Seminář se konal ve dnech 4. – 8. září 2017 a je povinnou součástí curricula tohoto programu. Atraktivní téma semináře “Business Model Innovation in the Context of Digital Disruption” bylo připraveno ve spolupráci se společností Hilti pro skupinu 39 studentů 20 národností, kteří pocházeli z 16 CEMS partnerských universit.

Akademický ředitel programu CEMS, Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. a Ing. Josef Plachý, HR Manager Talent & Acquisition v Hilti vedli tento celotýdenní seminář. Díky bohatému programu získali studenti znalosti, které jim měly pomoci při práci na týmových projektech s jednotným tématem “Define a Business Model Innovation for Hilti”. Odborníci, kteří přispěli svými přednáškami či workshopy, byli:

  • Jan Radil, Head of Sub-region Eastern Europe (EU), Hilti – Hilti Corporate Strategy,
  • Jiří Jindrák, Head of Marketing, Hilti – Hilti Business Models, člen poroty,
  • Josef Plachý, HR Manager Talent & Acquisition, Hilti – supervize celého semináře, člen poroty,
  • Petr Šmíd, Head of Consumer Marketing, Central and Eastern Europe, Google – Marketing 4.0 lecture and worskhop,
  • Martin Hruška, SMB Segment Lead CZ&SK, Microsoft – Digital Transformation,
  • Senta Čermáková, Director, Brand & Strategic Innovations, Deloitte – Critical Thinking in Business Futurology,
  • Ladislav Tyll, CEMS Academic Director, VŠE – Business Model Innovation Workshop, supervize celého semináře, člen poroty,
  • Tomáš Ryška, Department of Strategy, VŠE – Gathering Customer Insights.

“Hands on Hilti” byla take součástí programu. Zaměstnanci Hilti ČR představili studentům pracovní příležitosti, prostory společnosti v Průhonicích, studenti si také mohli vyzkoušet kvalitní Hilti nástroje, např. vrtací či kotevní techniku. Dále se členové týmů účastnili různých workshopů na téma Digital Marketing, Trade and Product Marketing, Engagement či Services, které byly vedeny experty z Hilti. Jeden člen z každého týmu také absolvoval tzv. “Field Rides”, během kterých účastníci navštívili Hilti zákazníky společně s příslušným manažerem prodeje.

Během posledního dne 8 studentských týmů prezentovalo výsledky své celotýdenní práce. Porota ve složení zástupců VŠE a Hilti rozhodla o vítězství týmu ve složení Florian Březina, Viktória Haász, Axelle Charlier, Choi Seo Young and Michaela Tallová. Blokový seminář byl zakončen slavnostní večeří, kde byl také vyhlášen a odměněn vítězný tým. VŠE by ráda poděkovala společnosti Hilti a všem dalším zúčastněným stranám za jejich podíl na dalším úspěšném semináři.

V minulém roce byl Blokový seminář organizován také s firmou Hilti na téma “Digital Strategies of Family Businesses – Case of Hilti”. V letech 2012 – 2015 bylo realizováno téma “Marketing in Automotive Industry” ve spolupráci s dalším korporátním partnerem ŠKODA AUTO.

Fotogalerie je k dispozici zde.

Přijímací řízení do magisterského programu CEMS má 3 kola. Zájemci o studium počínaje akademickým rokem 2018/2019 musí odevzdat požadované dokumenty nejpozději 28. února 2018.