Na VŠE se diskutovalo o problematice statistického šetření o příjmech a životních podmínkách domácností

18. září
2017

Ve dnech 14. a 15. září pořádal Český statistický úřad ve spolupráci se statistickým úřadem Evropské unie Eurostat a Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze mezinárodní workshop k problematice statistického šetření o příjmech a životních podmínkách domácností.

V rámci celoevropského statistického šetření EU-SILC se každoročně zjišťují statistické údaje o situaci domácností v zemích Evropské unie i mimo ni. Zjištěné údaje jsou hlavním statistickým zdrojem a datovou základnou pro výpočet ukazatelů životní úrovně domácností v jednotlivých zemích i v mezinárodním srovnání. V České republice probíhá toto šetření každoročně od roku 2005 pod názvem „Životní podmínky – SILC“.

Pracovního jednání se zúčastnilo 60 odborných pracovníků zodpovědných za toto šetření z celkem 37 evropských zemí a zástupci koordinačního týmu z Eurostatu. Příspěvky a prezentace jednotlivých delegátů byly zaměřeny na nové trendy a metodické postupy v jednotlivých zemích. Cílem jednání bylo vzájemně sdílet poznatky a ověřené postupy a společně formulovat budoucí podobu tohoto klíčového evropského statistického šetření. Za CSÚ na jednání prezentovaly své příspěvky Simona Měřinská a Jan Pospíchal k tématu modernizace technické infrastruktury ČSÚ pro obsluhu tazatelské sítě a sběr dat u domácností a Michaela Jirková a Lenka Křenková k tématu nového tematického modulu pro zjišťování situace v oblasti zadlužení domácností.