Nobelovu cenu získal držitel titulu Doctor oeconomie honoris causa VŠE prof. Thaler

9. října
2017

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získal prof. Richard Thaler dr.h.c. za rozvoj behaviorální ekonomie. Richard H. Thaler je profesorem University of Chicago, Booth School of Business. Čestný doktorát mu VŠE udělila v prosinci 2015 na návrh Národohospodářské fakulty.

Profesor Richard H. Thaler je považován za hlavního soudobého představitele behaviorální ekonomie a zakladatele ekonomického oboru behaviorální finance. Prof. Thaler zkoumá, jaký vliv na ekonomické chování mají například zvyky, nálady, předsudky, altruismus a proč se za určitých okolností lidé nechovají podle konceptu „homo economicus“. Průlomová je jeho práce především v určení psychologických předpokladů pro analyzování ekonomických rozhodovacích procesů. Je zosobněním moderního multidisciplinárního přístupu k řešení reálných problémů mezilidských interakcí a analýzy chování lidí.

Panu profesorovi Thalerovi srdečně blahopřejeme!

Záznam z udělení čestného doktorátu naleznete:
https://www.youtube.com/watch?v=AYod6xQak3g