Jindřichův Hradec slaví 25 let existence vysokoškolské výuky

11. října
2017

Přesně před dvaceti pěti lety odstartovaly v Jindřichově Hradci první hodiny vysokoškolské výuky. V prostorách budovy bývalého okresního výboru Komunistické strany Československa se začala pozvolna utvářet historie, na jejímž konci stojí dnes jedna z fakult silného svazku Vysoké školy ekonomické v Praze – Fakulta managementu.

V roce 1992 byla v Jindřichově Hradci zahájena vysokoškolská výuka pod záštitou Jihočeské univerzity, v té době ještě jako detašované pracoviště pedagogické fakulty se dvěma ústavy – ústav regionálního managementu a ústav jazykové přípravy. V roce 1994 byla usnesením akreditační komise zřízena samostatná Fakulta managementu. Ta se po sérii jednání od 1. ledna 1998 oficiálně zařadila pod křídla Vysoké školy ekonomické.

Letošní rok je tedy bilančním rokem ne přímo pro Fakultu managementu, ale pro celou historii vysokoškolského studia v Jindřichově Hradci. Fakulta managementu při této příležitosti uspořádala oficiální oslavy, jejichž cílem je zavzpomínat na vývoj vysokého školství v Jindřichově Hradci a poděkovat všem, kteří se o tuto éru zasloužili. V rámci oslav je připravena vernisáž výstavy „Fakulta managementu v zrcadle času“, která mapuje jak vývoj místa a budovy, kde fakulta sídlí, tak samotný vývoj fakulty a života na ní. Zároveň mapuje vývoj Knihovny FM, jejíž historie sahá rovněž do roku 1992. Výstava srovnává historii se současností a nastavuje tak zrcadlo, v němž lze pozorovat úctyhodnou cestu, kterou vysoké školství v Jindřichově Hradci za čtvrtstoletí urazilo. Samotný vývoj budovy, respektive její proměnu z původního sídla OV KSČ do dnešní moderní podoby mohou návštěvníci vyslechnout z úst autora současné podoby budovy, pana architekta Ing. Milana Špuláka, který povede komentovanou prohlídku budovy.

Oficiální rovinu oslav projevem doprovodí rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. Ing. Hana Machková, CSc., děkan Fakulty managementu, pan doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. a starosta města Jindřichův Hradec, pan Ing. Stanislav Mrvka.

Kulturní, lehce neformální nádech dodá oslavám vystoupení jindřichohradecké ikony, „zpívajícího právníka“, pana JUDr. Iva Jahelky. Uvolněnou atmosféru poté ve večerních hodinách oživí vystoupení bývalé studentské kapely Loosers.