Rektorkou VŠE podruhé zvolena prof. Ing. Hana Machková, CSc.

16. října
2017

V pondělí 16. října 2017 byla na Vysoké škole ekonomické v Praze zvolena rektorkou prof. Ing. Hana Machková, CSc. V tajném hlasování získala od Akademického senátu VŠE v 1. kole 16 hlasů. Druhé funkční období rektorky začne 1. dubna 2018.

O post rektora se v první volbě ucházela pouze jedna uchazečka, stávající rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Své programové cíle představila rektorka na veřejné prezentaci ve Vencovského aule ve čtvrtek 5. října. Akademická obec Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se mohla zúčastnit prezentace formou dálkového přenosu do kinosálu fakulty. Uchazečka byla také v den voleb přítomna zasedání Akademického senátu VŠE a před samotnou volbou zodpovídala dotazy jednotlivých senátorů.

Rektora volí Akademický senát tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do funkce rektora je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a funkci rektora může stejná osobnost zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, které sám jmenuje.

Ve volbách hlasovalo 29 senátorů. Prof. Machková byla zvolena většinou 16 hlasů hned v 1. kole voleb.

Je pro mne velkou ctí, že budu moci řídit VŠE i ve svém druhém funkčním období,“ uvedla rektorka ihned po volbě. „VŠE se rozhodla pro strategii přechodu od kvantity ke kvalitě a naším společným cílem je získat v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání vedoucí postavení ve střední Evropě. Mou hlavní prioritou pro funkční období 2018 – 2022 je získání národní institucionální akreditace pro oblast vzdělávání ekonomické obory a mezinárodní institucionální akreditace AACSB. Získání akreditací je podmínkou pro další posílení dobrého jména VŠE a tudíž i konkurenceschopnosti školy jak v České republice, tak v zahraničí.“

Rektorku by měl na návrh Akademického senátu VŠE v Praze jmenovat prezident republiky.