Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE otevřela nový vzdělávací program Sportovní diplomacie

24. 10. 2017 - Dne 6. října 2017 byl na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE slavnostně zahájen nový vzdělávací program Sportovní diplomacie. Program, který je organizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem, je určen zájemcům z praxe, především vrcholovým sportovcům či zástupcům sportovních svazů, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní úrovni.

Roční program Sportovní diplomacie je koncipován jako program vzdělávání pro praxi. Kurzy jsou rozloženy do deseti víkendových modulů. V programu jsou vyučovány předměty zaměřené na sportovní právo, diplomatický protokol, komunikaci s médii, základy managementu a marketingu a na mnohé další oblasti. Do předmětů jsou zváni přední odborníci na danou problematiku z praxe, jak české sportovní scény, tak také mezinárodní. V rámci vzdělávacího programu proběhne rovněž studijní cesta do mezinárodní sportovní organizace dle konkrétního zaměření. Po úspěšném absolvování programu uchazeči obdrží certifikát.

Absolventi budou schopni aplikovat znalosti a schopnosti sportovního diplomata a hlavní zásady fungování sportovní diplomacie, uplatnit zásady managementu a marketingu, financování a organizace sportu, efektivně vést jednání, prezentovat stanoviska a připravit pozice pro bilaterální i multilaterální jednání. Budou tak připraveni k zastupování jednotlivých sportovních svazů či dalších organizací na mezinárodní úrovni a pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují znalosti a kompetence související s marketingem, vyjednáváním a dalšími dovednostmi a znalostmi.

Více informací o programu naleznete zde: