Fakulta mezinárodních vztahů VŠE otevřela nový vzdělávací program Sportovní diplomacie

24. října
2017

Dne 6. října 2017 byl na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE slavnostně zahájen nový vzdělávací program Sportovní diplomacie. Program, který je organizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem, je určen zájemcům z praxe, především vrcholovým sportovcům či zástupcům sportovních svazů, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní úrovni.

Roční program Sportovní diplomacie je koncipován jako program vzdělávání pro praxi. Kurzy jsou rozloženy do deseti víkendových modulů. V programu jsou vyučovány předměty zaměřené na sportovní právo, diplomatický protokol, komunikaci s médii, základy managementu a marketingu a na mnohé další oblasti. Do předmětů jsou zváni přední odborníci na danou problematiku z praxe, jak české sportovní scény, tak také mezinárodní. V rámci vzdělávacího programu proběhne rovněž studijní cesta do mezinárodní sportovní organizace dle konkrétního zaměření. Po úspěšném absolvování programu uchazeči obdrží certifikát.

Absolventi budou schopni aplikovat znalosti a schopnosti sportovního diplomata a hlavní zásady fungování sportovní diplomacie, uplatnit zásady managementu a marketingu, financování a organizace sportu, efektivně vést jednání, prezentovat stanoviska a připravit pozice pro bilaterální i multilaterální jednání. Budou tak připraveni k zastupování jednotlivých sportovních svazů či dalších organizací na mezinárodní úrovni a pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují znalosti a kompetence související s marketingem, vyjednáváním a dalšími dovednostmi a znalostmi.

Více informací o programu naleznete zde: