Ocenění nejlepších studentů IT oborů FIS

4. prosince
2017

V pondělí 4. prosince proběhlo na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů Aplikovaná informatika a Informační systémy a technologie. Cílem tohoto žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční odměnu od děkana fakulty a cenu od partnera žebříčku, kterým je stejně jako v předešlých letech společnost MSD.

Studenti přebrali diplom z rukou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka, CSc., vedoucího katedry informačních technologií doc. Ing. Oty Novotného, Ph.D., a zástupců společnosti MSD. Přítomna byla také doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D., zodpovědná za metodologii výpočtu pro výběr nejlepších studentů.

Studenti jsou oceňováni v několika kategoriích. Katedra hodnotí jednak současné studenty, ale i absolventy bakalářského a magisterského studia. Studenti jsou hodnoceni podle prospěchu a plnění studijních povinností. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) se zohledňuje počet získaných kreditů. Výsledky jsou využívány například pro výběr studentů na místa v inovativních projektech s praxí na katedře a současně díky umístění v žebříčku získají lepší pozici při hledání pracovního místa.

Výsledky za akademický rok 2016/2017

Kategorie Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1. ročník

 1. Veverka Jaroslav, Bc.
 2. Havlík Martin
 3. Maršálek Karel

Kategorie Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 2. ročník

 1. Holub Ondřej
 2. Dokoupilová Monika
 3. Constantinov Daria

Kategorie absolventi Bakalářského oboru Aplikovaná informatika

 1. Čecháková Zuzana, Bc.
 2. Menčík Michal, Bc.
 3. Meloun Jaroslav, Bc.

Kategorie Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1. ročník

 1. Machová Michaela Mia, Bc.
 2. Kubáč David, Bc.
 3. Benešová Patricie, Bc.
  Jahnová Kristýna, Bc.

Kategorie Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2. ročník

 1. Vlček Lukáš, Bc.
 2. Vikorová Dana, Bc.