Děkanem Fakulty informatiky a statistiky zvolen doc. Jakub Fischer

13. prosince
2017

Děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze byl dne 13. prosince 2017 zvolen na čtyřleté funkční období doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Akademický senát FIS má 17 členů, z toho je šest studentů. Během hlasování bylo přítomno 15 senátorů, 2 byli omluveni. V tajné volbě získal doc. Fischer 14 hlasů, jeho protikandidát doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. získal 1 hlas.

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., vykonává v současné době funkci prorektora pro strategii a je statutárním zástupcem rektorky a zároveň také vedoucím katedry ekonomické statistiky (FIS). Je také předsedou Rady vysokých škol a členem Akademického sněmu Akademie věd České republiky.

Odborně se specializuje na problematiku hospodářské a sociální statistiky a aplikované ekonomické statistiky. Je autorem či spoluautorem 6 monografií, 50 recenzovaných článků, 117 konferenčních příspěvků, 3 certifikovaných metodik, 7 souhrnných výzkumných zpráv, 7 skript a autor 7 znaleckých posudků.

Životopis a programové cíle nového děkana FIS.