Jmenování nového akademického ředitele CEMS

30. dubna
2008

S účinností od 1. 5. 2008 jmenoval rektor VŠE v Praze akademickým ředitelem programu CEMS doc. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské. Akademický ředitel zodpovídá na VŠE za realizaci společného navazujícího magisterského studijního programu 17 prestižních evropských škol.

Jiří Hnilica (32) je absolventem inženýrského a doktorského studia oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době pracuje jako zástupce vedoucí katedry podnikové ekonomiky. Během doktorského studia se zúčastnil měsíční stáže na Central European University v Budapešti, pětiměsíční stáže na dánských University of Aarhus a Copenhagen Business School a měsíční stáže na německé Technische Universität Dresden. Jeho odborný zájem směřuje do oblasti podnikových financí, zejména do problematiky analýzy rizika, finančního modelování a hodnocení ekonomické efektivnosti a to jak v neregulovaném tak i regulovaném prostředí. Je hlavním řešitelem a spoluřešitelem několika domácích či zahraničních výzkumných projektů. Na Vysoké škole ekonomické v Praze garantuje a vyučuje kurzy „Risk Analysis and Financial Modelling“ a „Principles of Managerial Finance“. Podílí se na výuce „Entrepreneurial Finance“ s italskou Universit? Commerciale Luigi Bocconi.
(mail: hnilica@vse.cz, kpe.fph.vse.cz/hnilica)

CEMS (Community of European Management Schools and International Companies) je sdružením prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. V současné době tvoří CEMS sedmnáct vysokých škol (z každé země může být členem CEMS pouze jedna škola) a zhruba šedesát partnerů z podnikové praxe (převážně velkých mezinárodních firem). Společný studijní program CEMS Master in International Management (CEMS MIM) byl v letech 2006 a 2007 vyhodnocen časopisem Financial Times jako druhý nejúspěšnější mezinárodní evropský magisterský studijní program.