Vánoční koncert souboru Musica Oeconomica Pragensis VŠE proběhl 18. 12. 2006 v kostele sv. Salvatora

18. prosince
2006

Tak jako každý rok i letos uspořádal soubor Musica Oeconomica Pragensis vánoční koncert. Koncert se konal 18. 12. 2006 v evangelickém kostele sv. Salvatora na Starém Městě v Praze.

Při koncertu byly provedeny tyto skladby:

 1. Zdeněk Lukáš (1928):
  Missa brevis – výběr ( Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) pro smíšený sbor a capella
 2. František Xaver Brixi (1737 – 1771):
  Pastores loque bandur (pro smíšený sbor a komorní orchestr)
 3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791):
  Arie ‚Chio mi scordi te‘ (pro soprán, klavír a orchestr)
 4. Jakub Jan Ryba 1756 – 1815:
  Česká mše vánoční ‚Hej mistře‘ (pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr)
 5. Česká Vánoční koleda ‚Narodil se Kristus Pán‘
  (zpívají všichni účinkující a návštěvníci koncertu)

Účinkovali:

Zpěv: Olga Krumholzová, Pavlína Horáková, Ondřej Socha, Michal Spirit
Varhany, klavír: Andrea Turečková
Smíšený sbor a orchestr ‚Musica Oeconomica Pragensis VŠE
Sbormistři: Martina a Kryštof Spiritovi,
Dirigenti: Kateřina Maňasová a Haig Utidian.

Zvukový záznam:

Stream:
mms://videoserver.vse.cz/prezentace/rektorat/Oeconomica/Vanoce_06/web_64.mp3,
mms://videoserver.vse.cz/prezentace/rektorat/Oeconomica/Vanoce_06/web_128.mp3.

Download:
http://videoserver.vse.cz/download/ostatni/Oeconomica/Vanoce_06/web_64.mp3,
http://videoserver.vse.cz/download/ostatni/Oeconomica/Vanoce_06/web_128.mp3.

Fotogalerie:


Záznam koncertu a fotografie pořídilo Audiovizuální odd. VC/VŠE.