Konference Nové trendy v mezinárodním podnikání

19. června
2008

Katedra mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů a Katedra medzinárodného obchodu, Obchodné Fakulty z Ekonomické univerzity v Bratislave rozvíjejí již řadu letu spolupráci v různých oblastech. Kromě výměny učitelů patří k významným projektům i každoroční mezinárodní videokonference.

Letošní ročník proběhl dne 13. června 2008 na VŠE v Praze a byl tématicky zaměřen na problematiku současných trendů v mezinárodním podnikání. Celkem 40 účastníků v Praze a stejný počet účastníků v Bratislavě vyslechlo velmi zajímavé příspěvky významných hostů.

Jako první vystoupil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade s příspěvkem "Mezinárodní podnikání na prahu 21. století – Výzvy pro management". Ve své prezentaci zdůraznil nutnost odborného vzdělávání a ocenil spolupráci s KMO na projektu Exportní akademie. Ing. Martin Růžička, generální ředitel Komerční úvěrové společnosti EGAP, a. s. se zaměřil na "Aktuální trendy ošetření rizik v mezinárodním obchodě". Upozornil na nezbytnost pojišťování obchodních operacích i ve vyspělých zemích EU, kdy např. riziko platební neschopnosti či platební nevůle hrozí zejména v zemích jižní Evropy. Ing. Jaroslav Halík, Ph.D., z Katedry mezinárodního obchodu vystoupil na téma "PEST analýza s využitím metodologie EBRD a IBRD".

Druhý blok konference byl přenášen z Bratislavy. Pan Bertrand De-Techtermann, ředitel divize Automotive, GEFCO Slovakia, která zajišťuje mezinárodní logistiku pro skupinu PSA (Peugeot-Citröen) vysvětlil "Nové formy podnikání v logistické sféře". Zdůraznil nutnost přizpůsobení se požadavkům zákazníků v systému Just-in-Time a složitost problému dokumentoval na nedávné stávce španělských dopravců. Poukázal také na problémy se zvyšujícími se cenami pohonných hmot. Ing. Karol Gogolák, MBA.,AZET.sk přednášel na téma "Internetová reklama na Slovensku". Prezentoval výstupy z řady výzkumů a přednosti této pro řadu podniků stále ještě nové formy komunikace. Konferenci zakončilo vystoupení Mgr. Matěje Nováka, senior SEM konzultanta společnosti Ataxo Services s.r.o., které navázalo na příspěvek z Bratislavy a bylo zaměřeno na "Internetový marketing – možnosti využití vyhledávačů jako nástroj rozvoje mezinárodního podnikání". Prezentoval argumenty, proč může být SEM (Search Engine Marketing) pro podniky velmi zajímavou a přitom relativně málo nákladnou možností cílené komunikace s obchodními partnery v zahraničí i na tuzemském trhu.

Konference se konala s podporou generálního partnera VŠE v Praze, České spořitelny, a.s.