Předání jmenovacích dekretů novým docentům

17. září
2008

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc. předal na Vědecké radě dne 16. září 2008 jmenovací dekrety třem novým docentům.

 

S účinností od 1. července 2008 jmenuje rektor Vysoké školy ekonomické v Praze:

docentem pro obor Hospodářská politika JUDr. Jana Paulyho, CSc., odborného asistenta katedry práva NF VŠE.
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. obhájil habilitační práci na téma: "Základní teoretické otázky cenných papírů"

docentem pro obor Mezinárodní obchod Ing. Josefa Taušera, Ph.D., odborného asistenta katedry mezinárodního obchodu FMV VŠE.
Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma: "Měnový kurz ve finančním řízení českých firem".

docentem pro obor Informatika pana Jiřího Feuerlichta, PhD., BSc., odborného asistenta katedry softwarového inženýrství University of Technology, Sydney.
Doc. Jiří Feuerlicht, PhD., BSc. obhájil habilitační práci na téma "Enterprise Computing: Concepts Standards and Architectures".