Setkání prezidentů národních úrovní ESN (Buddy System)

22. září
2008

Ve dnech 5. – 7. září 2008 se na půdě VŠE a ČVUT v Praze uskutečnil sraz prezidentů národních úrovní studentské organizace Erasmus Student Network.

Tato celoevropská organizace je seskupením studentů, jejímž hlavním cílem je podpora a rozvoj mezinárodních studentských výměn. ESN působí při vysokých školách ve 32 zemích světa, v 17 z nich pak existuje národní úroveň, která hájí zájmy svých sekcí a pomáhá koordinovat akce celostátního rozsahu. Právě 20 prezidentů a dalších zástupců lokálních sekcí se sjelo do Prahy na historicky první setkání.

Na organizaci setkání se spolu s ESN Česká republika podílelo také ESN VŠE Praha – Buddy System. Po spoluorganizaci výročního zasedání ESN v Praze, International Weeku a dalších mezinárodních akcí tak Buddy System opět ukázal své organizační schopnosti na mezinárodním poli. Setkání bylo slavnostně zahájeno paní prorektorkou Machkovou, která akci podporovala od samého začátku.
Byla pro nás obrovská čest a zároveň výzva, že nám byla svěřena organizace podobné akce.”, říká prezident Buddy Systemu a zároveň ESN České republiky Tomáš Bort. “Myslím si, že toto setkání bylo velmi přínosné nejen pro národní úrovně ESN, ale i pro nejvyšší vedení v Bruselu. Mohli jsme se podělit o zkušenosti z různých projektů, získat jiný náhled na stejné problémy a zjistit jak to funguje v jiných sekcích.”
Program setkání prezidentů zahrnoval nejen klasická zasedání, ale i netradiční workshopy, zajímavé prezentace či neformální menší schůzky po zasedáních. Jelikož se setkání zúčastnilo také nejvyšší vedení organizace, patřilo mezi hlavní cíle vyjasnění pozice národních úrovní v celé organizaci a jejich strategické směřování. Do popředí se však dostala i otázka zajištění lidských zdrojů v organizacích a financování sekcí, tj. sponzoring na lokální i národní úrovni. Na závěr setkání přišla řeč také na výměnu zkušenosti a předávání znalostí od zkušenějších sekcí.
Toto historicky první setkání prezidentů národních úrovní ESN jistě vytvoří základ pro hlubší spolupráci jednotlivých sekcí a upevní jejich vzájemné vztahy. Důležitost akce byla patrná i z toho, že většina účastníků vyjádřila nutnost v podobných setkáních pokračovat na pravidelné bázi. Zlepšit komunikaci, což je jeden z dalších cílů setkání, totiž nelze během jednoho víkendu.
Pro ESN Česká republika a zejména pro Buddy System je úspěšné zorganizování setkání další kladnou vizitkou. “Čím dál tím více začíná být jméno naší organizace spojováno se zárukou, že akce uspořádané v Praze nebo v ČR budou kvalitní a bezproblémové.”, říká Tomáš. I proto byl Buddy System osloven Alumni organizací ESN International, aby 3. říjnový víkend uspořádal v Praze jejich setkání.

Více informací na: http://www.esn.org/, http://www.esn-cz.cz/, http://buddy.vse.cz/ nebo na e-mailu: president@esn-cz.cz

Setkání prezidentů národních úrovní ESN (Buddy System) Více informací:
Libuše Vlachová
Public Relations Consultant
mobile: +420 775 910 730
e-mail:libuse.vlachova@buddysystem.cz