Přednášející z praxe na VŠE

17. října
2008

Do výuky na Vysoké škole ekonomické v Praze se stále častěji zapojují odborníci z praxe. Studenti tak mají možnost získávat nejnovější praktické poznatky a diskutovat s významnými zástupci firemního sektoru.

Například v rámci výuky předmětu „Ekonomická analýza a prognóza“ se mohou studenti Fakulty financí a účetnictví pravidelně setkávat s členem Bankovní rady ČNB, Vladimírem Tomšíkem. Výuku předmětu „Účetnictví státní správy a samosprávy“ každoročně svou přednáškou obohacuje i člen Evropského účetního dvora za ČR Jan Kinšt. V rámci dalších předmětů z oblasti účetnictví se přednášek zúčastňují zástupci předních auditorských firem.

 

generální ředitel České  spořitelny Gernot Mittendorfer
generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer

Na Fakultě mezinárodních vztahů se v tomto semestru bude na výuce podílet mimo jiné předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer, generální ředitel společnosti T-mobile Czech Republic Roland Mahler, managing partner společnosti Roland Berger pro Českou a Slovenskou republiku Constantin Kinský, marketingový ředitel divize L´Oréal Professionnel Jérôme De Zotti nebo obchodní ředitelka společnosti Nestlé Česko Marie Doušová.  

 

„Na VŠE přednáším především proto, abych měl přímý kontakt se studenty. V mém týmu pracuje mnoho mladých absolventů a kontakt se studenty je tak pro mne velmi poučný,“ říká marketingový ředitel divize L´Oréal Professionnel Jérôme De Zotti. „Na studentech VŠE oceňuji zejména jejich otevřenost světu. To je v dnešní době naprostá nezbytnost,“ dodává.  

V rámci kursu „Aktuální otázky světové politiky A“ a „Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie“ mají studenti možnost diskutovat s velvyslanci vybraných států světa. V tomto semestru tak na VŠE bude přednášet např. velvyslankyně Jihoafrické republiky Nomsa Dube, velvyslanec Ruské federace A. L. Fedotov, velvyslanec USA Richard Graber, či velvyslankyně Čínské lidové republiky Huo Yuzhen a mnozí další.  

Fakulta podnikohospodářská nabízí svým studentům např. v kurzu „Psychologie podnikání“ setkání s předsedou představenstva Auto TUKAS Jiřím Tůmou,  výkonným ředitelem společnosti Tuesday Business Network Ondřejem Bartošem, Business Development Directorem ze společnosti Ernst & Young Richardem Singerem, vedoucí marketingu Škoda Auto Marcalem Farrerasem  a celou řadou dalších podnikatelů a investorů.  

 


Jérôme De Zotti, marketingový ředitel divize L´Oréal Professionnel

Odborníci z praxe se podílejí i na výuce Fakulty informatiky a statistiky. Konkrétně můžeme zmínit například odborníky z firmy IBM, kteří přednášejí v rámci předmětu „Řízení informatiky a podpora byznysu“. V předmětu „Business Intelligence“ se pak studenti mohou seznámit s praxí ve firmě Adastra

 

Na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci vyučuje ředitel okresní nemocnice Jan Mlčák, který již řadu let předává své cenné zkušenosti studentům specializace Management zdravotnických služeb. Dalším významným odborníkem z praxe zapojeným do výuky na této fakultě je Oldřich Vacek, generální ředitel a předseda představenstva KOVO, a.s.. „Přednáším často pro pracovníky z hospodářské sféry, ale učit studenty FM VŠE je pro mne velmi inspirativní. Oceňuji jejich zájem a vážím si toho, že jim mohu předávat své zkušenosti,“ říká o svém pedagogickém působení JUDr. Vacek.  

Zapojení odborníků z praxe do výuky na VŠE zprostředkovává kromě jednotlivých fakult také Rozvojové a poradenské centrum. Aktuálně se podařilo zajistit např. přednášky odborníků z Komerční banky, kteří přijdou na VŠE přednášet o Business Intelligence.  

Zapomenout bychom neměli ani na celoškolské přednášky politiků a osobností ze světa byznysu, které nad rámec výuky pořádají nejrůznější studentské organizace a spolky. V uplynulém akademickém roce tak studenti mohli diskutovat např. s premiérem ČR Mirkem Topolánkem, místopředsedou Evropské komise a komisařem pro obchod a průmysl Günterem Verheugenem, či generálním ředitelem společnosti Microsoft Stevem Ballmerem.