Den s VŠE – společenské setkání absolventů

24. října
2008

V sobotu 22. 11. 2008 budou prostory Vysoké školy ekonomické opět patřit absolventům. Na letošním „Dni s VŠE“ vystoupí skupina Olympic Petra Jandy, bavič a imitátor Vladimír Hron i studentské soubory VŠE.

O vývoji a strategii VŠE bude informovat rektor a děkani jednotlivých fakult.
Více informací o akci naleznete na stránkách www.densvse.cz.

Neformální společenské setkávání absolventů VŠE se stává příjemnou tradicí. To letošní má zajímavý program, kterým bude provázet Petr Vichnar. Program bude zahájen vystoupením studentského orchestru Musica Oeconomica Pragensis. Poté rektor VŠE – prof. Ing. Richard Hindls, CSc. – seznámí účastníky akce se strategií školy a zástupci fakult následně přiblíží vývoj a své vize.

Společenská část programu nabídne studentskou inscenaci divadelní hry Oscara Wilda "Jak je důležité míti Filipa". Velmi úspěšné bylo loňské představení baviče a imitátora Vladimíra Hrona, proto ani letos nebude chybět s novým programem. Vrcholem večera bude koncert skupiny Olympic. Neformální vzájemná setkání absolventů i setkání s bývalými učiteli a příjemné strávení sobotního odpoledne umocní gastronomická nabídka v podání Vyšehrad catering.

Očekáváme účast přibližně tisícovky absolventů. Na webových stránkách www.densvse.cz je možné se podívat, kdo z absolventů se již ke dnešnímu dni zaregistroval a jaký je podrobný program akce. Tamtéž je také možné se na akci rovnou online přihlásit.

Generálním partnerem akce je Česká spořitelna, hlavními partnery společnosti AWD, Deloitte, Ernst & Young, KPMG a Vorlíčková & Leitner, partnery společnosti ČSOB a Vyšehrad 2000. Akci mediálně podporují Economia a Finance.cz.

Všichni absolventi VŠE jsou srdečně zváni!

Hana Lorencová, Martin Lukeš
Rozvojové a poradenské centrum