Společnost KPMG novým partnerem VŠE

13. března
2007

Novým hlavním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze se stala společnost KPMG Česká republika.

V úterý 6. března 2007 to na tiskové konferenci pořádané v rektorském salonku oznámili rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc. a Pavel Závitkovský, partner společnosti KPMG Česká republika.

Studentům by mělo nové partnerství umožnit lepší uplatnění na trhu práce. V kancelářích společnosti KPMG Česká republika najde ročně uplatnění přes sto absolventů vysokých škol ekonomického zaměření. Začínají zde kariéru auditorů, daňových a finančních specialistů či poradců v oblasti řízení rizik, účetnictví, projektového řízení nebo zvyšování podnikatelské výkonnosti. „Na mladé lidi se při náborech zaměřujeme již šestnáct let. Díky dlouholetým zkušenostem víme, jak jim pomoci při přípravě na budoucí kariéru a v prosazování se na trhu práce. Proto jsme rádi přijali nabídku ke spolupráci s VŠE,“ říká Pavel Závitkovský.

Studenti VŠE se přitom na trhu práce uplatňují velmi dobře. Pět let po ukončení studia dosahují absolventi VŠE ve svém hlavním zaměstnání hrubého měsíčního příjmu přes 33 tisíc korun. Výrazně tak převyšují národní průměr – absolventi všech tuzemských vysokých škol se po pěti letech dostávají na 22 tisíc korun. Vyplývá to z výsledků projektu Reflex 2006, mezinárodního výzkumu, do nějž se Česká republika zapojila. Díky možnostem získávání praxe při studiu jsou absolventi VŠE schopni najít si odpovídající zaměstnání velice rychle. Až 45 % z nich nastoupí do zaměstnání dříve než za jeden měsíc po promoci. V celorepublikovém měřítku se to přitom týká pouze 35 % absolventů.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 104 000 pracovníků ve 144 zemích. V České republice společnost působí od roku 1990. V současné době má 650 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou a Ostravě.

Autor:
Ing. Miroslav Karlíček
Oddělení public relations
Kontakt a informace:
miroslav.karlicek@vse.cz
tel.: 224 098 541