CEMS oslavil 20. výročí založení

4. prosince
2008

CEMS, jeden z nejlépe hodnocených projektů mezinárodní spolupráce vysokých škol a  mezinárodních firem, oslavil koncem listopadu v Paříži 20. výročí svého založení. Při této příležitosti si VŠE v Praze připomíná 10. výročí svého členství.

CEMS – Community of European Management Schools and International Companies – byl založen v roce 1988 čtyřmi západoevropskými univerzitami, které se rozhodly přejít od výměn studentů k vyšší formě spolupráce a začaly realizovat společný magisterský program Master in International Management. Jeho specifikem byla od počátku úzká spolupráce s firemními partnery. Od druhé poloviny 90. let se strategická aliance rozšířila i o tři vysoké školy ze střední Evropy: VŠE v Praze, CUB z Maďarska a SGH z Polska. Reakcí na globalizaci pak bylo rozšíření CEMSu o další mimoevropské země – Brazílii, Mexiko, Austrálii, Singapur – a  také Rusko. Rozšíření bylo potvrzeno na výročním zasedání dne 29. 11. 2008 v  Paříži. Z evropského projektu se stal projekt celosvětový, do kterého je dnes zapojeno 23 vysokých škol a 60 velkých mezinárodních společností. Kvůli rozšíření o nové členy došlo také ke změně názvu společenství a loga: CEMS – The Global Alliance in Management Education.

Na výročním zasedání byla nejen schválena všechna důležitá rozhodnutí a rozpočet, ale byli také vyhlášeni nejlepší učitelé navazujícího magisterského programu CEMS MIM. Poprvé v historii byl nejlépe hodnoceným pedagogem (z celkového počtu 120 hodnocených kurzů) vyhlášen zástupce VŠE v Praze, doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., současný akademický ředitel programu, za výuku kurzu „Principles of Managerial Finance“.

 

Na sobotní slavnostní graduaci bylo promováno celkem 410 studentů, z toho 23 studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Diplomy jim předali rektoři všech 23 členských škol.
Kromě společného navazujícího magisterského studijního programu CEMS MIM, který byl v roce 2008 vyhodnocen časopisem Financial Times jako 3. nejlepší evropský program v oblasti manažerského vzdělávání, spolupracují členské školy i na mnoha dalších projektech. Jedná se o tradiční studentské semestrální výměnné pobyty, zapojení pedagogů do odborných pracovních skupin (Interfaculty Groups), hostování učitelů na partnerských školách, realizaci společných publikací a vědecko-výzkumnou spolupráci, spolupráci v oblasti doktorského studia i podporu humanitárních projektů.