ESOP 2008: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

4. prosince
2008

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2008 proběhlo ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v předsálí Vencovského auly na VŠE.

Akci zahájil rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Ocenil aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznil význam vědecké činnosti pro prestiž VŠE.

V úvodu akce byly předány diplomy za soutěž "Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia". Oceněno bylo deset publikací.

Za účasti zástupce sponzora Čs. spořitelny Ing. Petra Hlaváčka, náměstka GŘ a člena předsednictva, byly oceněny 3 články druhého ročníku soutěže "PAPER ´08 o nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce" – vyhlášené ve spolupráci s redakční radou časopisu Prague Economic Papers a Českou spořitelnou a.s..

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum, pak vyzvala přítomné děkany a proděkany k předání diplomů oceněným studentům svých fakult za jejich seminární a bakalářské práce v soutěži ESOP 2008. Zástupce sponzorské firmy Ernst & Young Ing. Andrea Kahudová zároveň předala vybraným studentům jménem vedení firmy dopis oceňující kvalitu jejich seminární i bakalářské práce spolu s finanční odměnou.

Přítomní studenti také obdrželi 6. číslo vědeckého sborníku Acta Oeconomica Pragensia, ve kterém byly všechny vybrané seminární práce publikovány.

Fotografie ze setkání: