Anketa absolventů magisterských studijních programů

6. března
2009

VŠE v Praze realizuje každoročně u příležitosti promocí konaných na všech šesti fakultách VŠE v Praze anketu. V anketě byly vyhodnoceny údaje od více než 1800 absolventů VŠE, kteří v roce 2008 ukončili své studium. Cílem ankety je zejména zjistit informace o jejich budoucím uplatnění v praxi.

Téměř 80 % absolventů VŠE v Praze znalo již v okamžiku konání promoce svého budoucího zaměstnavatele a 4 % hodlala dále pokračovat ve studiu. Pouze 8% účastníků ankety bylo dosud při hledání zaměstnání neúspěšných a 8% dosud zaměstnání nehledalo, např. proto, že plánovalo cestu do zahraničí či si ještě hodlalo dopřát poslední prázdniny. Podíl absolventů, kteří dosud o nalezení zaměstnání neusilovali se za posledních pět let snížil z 15 % na 8 %.

Většina magisterských programů na Vysoké škole ekonomické v Praze je v současné době realizována formou dvouletých navazujících magisterských studijních programů. Po dobu tří semestrů studují posluchači hlavní specializaci na jedné z šesti fakult VŠE v Praze a vedlejší specializaci v rozsahu jednoho semestru si někteří volí na jiné fakultě. Studium vedlejší specializace umožňuje širší uplatnění v praxi a hlubší profilaci studentů. Pracovní zařazení absolventů odpovídá u zhruba poloviny dotázaných jejich hlavní specializaci, dalších 29 % respondentů odpovědělo, že jejich uplatnění v podstatě odpovídá studovanému oboru. Pouhá 4 % absolventů se uplatnila zcela mimo obor. Absolventi Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty podnikohospodářské uvedli v anketě vyšší podíl u využití vedlejší specializace v rámci svého budoucího uplatnění.

Většina absolventů VŠE v Praze, kteří již znali své budoucí zaměstnání, nastupovala do soukromého sektoru (88 % všech absolventů), vyšší podíl státních a veřejných institucí než u ostatních fakult uvádějí absolventi Národohospodářské fakulty (24 %). Většina absolventů směřovala do Prahy (79 % všech absolventů); jedinou výjimkou je Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, kde do Prahy odcházelo 41 % absolventů. U Fakulty mezinárodních vztahů téměř 10 % absolventů uvedlo zaměstnání jinde než v České republice či na Slovensku, velkou většinou v zemích EU.

VŠE v Praze se snaží zprostředkovávat kontakty studentů s budoucími zaměstnavateli prostřednictvím Rozvojového a poradenského centra. Hlavním projektem je veletrh pracovních příležitostí Šance, který proběhne v atriu Rajské budovy ve dnech 17. a 18. března 2009.