Jmenování nových docentů

17. března
2009

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc. jmenoval tři nové docenty.

S účinností od 1. ledna 2009 jmenuje rektor Vysoké školy ekonomické v Praze:

docentkou pro obor účetnictví a finanční řízení Ing. Jaroslavu Holečkovou, Ph.D., odbornou asistentku katedry financí a oceňování podniku FFÚ VŠE. Doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Finanční analýza firmy„.

docentem pro obor regionální a správní vědy pana Ing. Petra Totha, Ph.D., odborného asistenta katedry regionálních studií NF. Doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Finančí a majetková analýza měst a obcí – nástroj sociálně ekonomického rozvoje„.

S účinností od 1. března 2009 jmenuje rektor Vysoké školy ekonomické v Praze:

docentkou pro obor podniková ekonomika a management Ing. Romanu Nývltovou, Ph.D., vedoucí Institutu účetnictví a finančního řízení podniku Škoda Auto a.s., Vysoká škola Mladá Boleslav. Doc. Ing. Romana Nývltová, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Interakce podniku a kapitálového trhu„.

Fotografie: Předání dekretu Doc. Ing. Jaroslavě Holečkové, Ph.D.