Podpis smlouvy o spolupráci mezi VŠE v Praze a ČSSI

24. března
2009

Dne 17.3.2009 byla mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou společností pro systémovou integrací podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Na základě této smlouvy bude ČSSI mít i nadále sídlo na VŠE v Praze a bude moci využívat pro odborné akce přednáškové sály VŠE.

Česká společnost pro systémovou integraci se smluvně zavazuje, že na všechny odborné akce pořádané v prostorách VŠE budou zváni pedagogové i studenti VŠE, a to bezplatně.

Dále se ČSSI zavazuje, že umožní publikování odborných článků pracovníkům kateder VŠE, příp. studentům doktorského studia v časopise Systémová integrace, vydávaném ČSSI (tento časopis je zařazen mezi uznávané recenzované časopisy a je distribuován do významných knihoven v ČR včetně knihovny VŠE).

IMG_8681.JPG IMG_8676.JPG