Evropský den na VŠE

23. dubna
2009

Dne 29. dubna 2009 uspořádalo Centrum evropských studií ve spolupráci se svými partnery Evropský den na VŠE. V jeho rámci po celý den probíhaly zajímavé vzdělávací i kulturní akce. Ty byly určeny jak pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, tak pro širší veřejnost.

Podrobné informace o programu jsou zveřejněny na stránkách Centra evropských studií.

Partnery Evropského dne na VŠE byly nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, dlouholetý partner Centra evropských studií, Katedra světové ekonomiky, Asociace pro mezinárodní otázky, která se podílela na odborném zajištění některých akcí, Eurocentrum Praha, Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, Filmový klub VŠE, SIMP, o.s., Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Týdeník Respekt a studentská organizace AIESEC.

V zasedací místnosti rektora proběhla panelová diskuse na téma „Současná ekonomická krize a reakce Evropské unie“. V roli panelistů se jí zúčastnili Ivan Pilip (bývalý viceguvernér Evropské investiční banky), Jaromír Drábek (předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR), Jaroslav Zajíček (vedoucí Úseku vnitřního trhu při Stálém zastoupení ČR při Evropské unii) a Petr Sklenář (hlavní ekonom finanční společnosti Atlantik). Diskuzi moderoval Jan Stuchlík (šéfredaktor internetového serveru www.penize.cz). Diskuze byla přenášena také do místnosti NB 244. Následovala vrcholná část mimosemestrálního kurzu 2SE323, studentská simulace rozhodování v Evropské radě – koordinace postoje EU k řešení finanční krize.

Vzdělávací část programu Evropského dne nabídla řadu zajímavých přednášek a seminářů, které se po celý den konaly v prostorách VŠE. Jednalo se například o přednášky „Možnosti podnikání v EU“, „Perspektivy vztahů EU a Ruska nejen v oblasti energetiky“ nebo německá přednáška ředitele pražského zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung „Entwicklungspolitische Zusammenarbeit aus Sicht der Konrad-Adenauer-Stiftung“. Proběhl také workshop „Komunikace s médii“, který vedla Barbora Procházková z domácí redakce týdeníku Respekt. Cílem bylo představit účastníkům, jak funguje mediální svět. Také je čekalo vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými médii a s tím spojená pravidla, jak s kterými médii komunikovat.

V rámci kulturního programu Evropského dne byly v atriu Rajské budovy formou slavnostní vernisáže s číší vína zahájeny dvě zajímavé výstavy „Blízké vzdálenosti“ a „Evropa bez bariér očima studentů“.

Jedna fotografií výstavy Blízké vzdálenosti, která představuje velkoformátové, umělecky ztvárněné dvojportréty: člověka s mentálním handicapem a známé osobnosti. Jejich světy jsou velice odlišné, ale současně oba nachází i něco společné. Výstava vznikla díky projektu Sdružení pro integraci mentálně postižených (SIMP, o.s.).

Ve spolupráci s AIESEC v atriu Rajské budovy také proběhla „European Village“ seznamující návštěvníky s kulturami a tradicemi vybraných zemí Evropy (Francie, Německo, Itálie, ČR, SR, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina atd.). Kulturní program Evropského dne byl zakončen promítáním filmu A. Wajdy Katyň v Likešově aule ve spolupráci s Filmovým klubem VŠE.