Úmrtí rektora VŠE prof. Ing. Věněka Šilhána, CSc.

10. května
2009

Vedení VŠE v Praze s hlubokou lítostí oznamuje, že v sobotu 9.5.2009 zemřel první porevoluční rektor VŠE v Praze a významná osobnost Pražského jara prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc.

Profesor Šilhán byl výrazným představitelem Pražského jara. V srpnu 1968 řídil tzv. Vysočanský sjezd jako první zastupující tajemník Alexandra Dubčeka, který byl spolu s dalšími činovníky KSČ unesen do Sovětského svazu a internován v Moskvě.

V období normalizace byla prof. Šilhánovi dána v roce 1970 Vysokou školou ekonomickou výpověď za "narušování socialistického společenského řádu". V 70. letech pracoval v několika dělnických profesích a byl aktivní v disentu. V roce 1977 podepsal profesor Šilhan Chartu 77.

Profesor Věněk Šilhán byl jedním ze sedmnácti signatářů výzvy Občanského fóra. 1. ledna 1990 se vrátil na Vysokou školu ekonomickou v Praze a v únoru 1990 byl jmenován jejím rektorem. Funkci rektora vykonával do 31. ledna 1991 a výrazným způsobem přispěl k její přeměně. Od června 1990 zastával i funkci místopředsedy Sněmovny lidu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Čest jeho památce.