Konference Věda a budoucnost Evropy

7. dubna
2007

Projekt Česká hlava na podporu vědecké a technické inteligence pořádá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze 6. ročník mezinárodní konference

Věda a budoucnost Evropy

Konference se koná dne 17. května 2007 v prostorách Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze. Na dopoledním jednáním (aula Rajské budovy), které zahájí předseda vlády ČR pan Mirek Topolánek, vystoupí mj. prof. Sir Herold W. Kroto, nositel Nobelovy ceny za chemii a prof. Pierre-Gilles de Gennes, nositel Nobelovy ceny za fyziku.

Odpolední jednání proběhne formou diskusních kulatých stolů, resp. workshopu. Garantem kulatého stolu Výzkum na vysokých školách a spolupráce s praxí je Vysoká škola ekonomická v Praze.

Program konference zde (pdf)

Zveme všechny pedagogické a vědecké pracovníky a studenty VŠE.

Registrace pro zaměstnance VŠE: sekretariát prorektorky pro vědu a výzkum: Květa Lašová, tel. 224 095 759, lasova@vse.cz, nejpozději do 25. dubna 2007.

Ostatní – registrace na www.ceskahlava.cz.


Autor:
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum
Kontakt a informace:
lasova@vse.cz