Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci ACCA

3. září
2009

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA.

ACCA je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech. Akreditace je fakultě udělena od letošního roku na období 5 let. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou absolventi fakulty využívat až do roku 2013.

ACCA kvalifikace

ACCA kvalifikace je dvoustupňová a celkem musí být složeno 14 zkoušek; první stupeň (část Fundamentals) obsahuje 9 zkoušek, které jsou absolventům akreditovaných institucí uznávány. Maximálně je možné získat 9 uznaných zkoušek z prvního stupně. Ve druhém stupni kvalifikace není povoleno žádné uznávání zkoušek.

První stupeň – FUNDAMENTALS
(celkem 9 zkoušek)
Druhý stupeň – PROFESSIONAL
(celkem 5 zkoušek )
Knowledge Essentials
 F1 Accountant in Business (AB)  P1  Professional Accountant (PA)
 F2 Management Accounting (MA)  P2  Corporate Reporting (CR)
 F3 Financial Accounting (FA)  P3  Business Analysis (BA
Skills Options (two to be completed)

 F4

 Corporate and Business Law (CL)

 P4  Advanced Financial Management (AFM)
 F5  Performance Management (PM)  P5  Advanced Performance Management (APM)
 F6  Taxation (TX)  P6  Advanced Taxation (ATX)
 F7  Financial Reporting (FR)  P7  Advanced Audit and Assurance (AAA)
 F8  Audit and Assurance (AA)    
 F9  Financial Management (FM)    

 

Předměty certifikované ACCA na Fakultě financí a účetnictví 

Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci na uvedené předměty:

  • 1MU305 – Manažerské účetnictví I.; garantuje katedra manažerského účetnictví
  • 1FU201 – Účetnictví I.; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu
  • 1FU 485 – Pokročilé účetnictví- vybrané problémy (cash flow, oceňování) garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu
  • 1FU486 – Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu
  • 1FU 571 – Konsolidovaná účetní závěrka; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu
  • 1FU572 – Účetnictví bank, vykazování finančních nástrojů; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu

V souvislosti s udělenou akreditací výše uvedených předmětů, ACCA uznává studentům jednotlivých oborů FFÚ následující počet zkoušek v prvním stupni ACCA kvalifikace:

  • Obor Účetnictví a finanční řízení podniku má uděleno uznání 5 zkoušek (F1-F4 a F7)
  • Obor Finance má uděleno uznání 3 zkoušek (F1-F3)
  • Obor Zdanění a daňová politika má uděleno uznání 4 zkoušek (F1-F4)
  • Obor Bankovnictví a pojišťovnictví má uděleno uznání 1 zkoušky (F1)

Podrobnější informace o systému certifikace ACCA a uznávání předmětů:
http://www.accaglobal.com/
https://portal.accaglobal.com/accrweb/faces/page/public/accreditations/enquiry/main/EnqInstitutionsTable.jspx

Kontakty

Bližší informace  k certifikovaným předmětům ACCA na FFÚ poskytne: 
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy

Bližší informace ke kvalifikaci ACCA je možné získat na pražské centrále ACCA:
Karel Čermák
Business Relationship Manager
Tel: +420 224 236 509
E-mail: karel.cermak@cz.accaglobal.com
The Association of Chartered Certified Accountants
Na Příkopě 9/11
110 00 Prague 1