Dětský koutek na Národohospodářské fakultě VŠE

21. září
2009

Na Národohospodářské fakultě VŠE byl 21. 9. 2009 otevřen Dětský koutek pro děti předškolního věku. Příprava tohoto projektu trvala více než rok, přičemž samotné stavební práce byly hotovy za jeden měsíc. Uvedení dětského koutku do provozu je projevem úsilí o zvýšení komfortu pedagogů a administrativních pracovníků školy.

Nově vybudovaný dětský koutek bude fungovat v základním režimu formou krátkodobého hlídání dětí. Nebude-li jeho kapacita využita plně zaměstnanci, bude umožněno jeho využití především studenty doktorského studia, popř. magisterského a bakalářského. Hlídání batolat a „capartů“ bude zajištěno prostřednictvím kvalifikované pracovní síly se zkušeností s hlídáním malých dětí. Dětský koutek bude v provozu v době výuky, a to v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 16:15 (v jiné dny na základě předchozí dohody). Předpokládaná doba hlídání jednoho dítěte je 120 minut (tj. jedna vyučovací hodina plus přestávka před a po ní). Řádný provoz bude na základě zkušeností ze zkušebního provozu přizpůsoben potřebám zaměstnanců.

Vedení Národohospodářské fakulty věří, že nově zavedená služba bude zaměstnanci, popř. studenty využívána. Maminkám na mateřské dovolené umožní zapojit se dříve do pedagogického procesu, pokud nemají zajištěno hlídání jinak. Totéž platí, samozřejmě v menší míře, i pro učitele-tatínky. Vedení Národohospodářské fakulty je přesvědčeno, že dětský koutek přispěje k udržení mladých pedagogů na VŠE a zvýší flexibilitu při zabezpečování výuky.

detskykoutek4.jpg

 

detskykoutek5.jpg