VŠE udělí dva čestné doktoráty

29. září
2009

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) udělí dne 8.10.2009 čestný titul "doctor oeconomiae honoris causa" panu Arthuru Dempsterovi a panu Glennu Shaferovi. Slavnostní předání se uskuteční od 16. hod. ve Vencovského aule za přítomnosti řady významných hostů.

Arthur Dempster

Získal vysokoškolské vzdělání na Univerzitě v Torontu (B.A. 1952, M.A. 1953) a Ph.D. v oboru matematická statistika na Univerzitě v Princetonu (1956). Po krátkém období na Univerzitě v Torontu a v Bellových laboratořích nastoupil v roce 1958 na katedru statistiky Harvardské univerzity, kde působí dodnes, v současné době jako emeritní profesor. Během své profesní kariéry vychoval kolem 50 úspěšných doktorandů.

dempster.jpgVe statistické komunitě je A. Dempster znám především jako autor, který v letech 1966-1968 položil základy algoritmického principu v současné době používaného v mnoha statistických metodách, tzv. expectation-maximization algoritmy pro výpočet maximálně věrohodných odhadů parametrů (tzv. EM algoritmy). V roce 1966 též v Annals of Mathematical Statistics publikuje základy Dempster-Shaferovy teorie domněnkových funkcí v článku, který sám považuje za nejlepší článek svého života: New methods for reasoning towards posterior distributions based on sample data. V tomto článku se poprvé objevuje vzoreček, který je dnes všeobecně nazýván Dempsterovým kombinačním pravidlem a který tvoří podstatu uvedené teorie, umožňující rozlišovat různé druhy nejistoty často se vyskytující v praktických (zejména ekonomicko-manažerských) problémech.

Glenn Shafer

Shafer.jpgVystudoval prestižní Univerzitu v Princetonu (A.B. z matematiky 1968 a Ph.D. z matematické statistiky 1973) a po ukončení studií nastoupil na Kansaskou univerzitu nejprve na katedru matematiky a později na katedru ekonomie. V roce 1984 přešel na Rutgers Univerzitu (Rutgers Business School–Newark and New Brunswick). V současné době je na této škole profesorem, členem řídícíhovýboru a ředitelem doktorského programu v oblasti managementu.

V roce 1976 publikuje G. Shafer svou slavnou knihu Matematická teorie evidence (A Mathematical Theory of Evidence), ve které je poprvé formulována Dempster-Shaferova teorie domněnkových funkcí. O dvacet let později pak publikuje další knihu zásadního významu Umění kauzálního usuzování (The Art of Causal Conjecture), která se zabývá expertními systémy a kauzálními modely. Jeho snad nejdůležitější publikací se stala kniha, kterou v roce 2001 publikoval společně s V. Vovkem Pravděpodobnost a finance: je to jen hra! (Probability and Finance: It\’s Only a Game!). Tato kniha přináší nový pohled na použití pravděpodobnosti v mnoha aplikačních oblastech. Ve všech zmíněných publikacích navrhuje a vysvětluje nové metody modelů použitelných ve finančnictví, ekonomii a managementu.

Vysoká škola ekonomická uděluje titul "čestný doktor ekonomie" ("doctor oeconomiae honoris causa") zvláště významným představitelům české a světové ekonomické vědy a praxe. Titul uděluje rektor na návrh Vědecké rady VŠE. V minulých letech jej získali např. nositelé Nobelovy ceny za ekonomii prof. Gary S. Becker, prof. Dr. Douglass North, prof. Milton Friedman či prof. Robert A. Mundell. Podrobný seznam nositelů tohoto čestného titulu naleznete: zde.