Česká krajina z palety ekonoma

17. dubna
2007

V atriu Rajské budovy se 11. dubna 2007 pod záštitou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse CSc. uskutečnila vernisáž obrazů Ing. Jiřího Patočky, CSc.Pokračuje tak tradice výstav v prostoru Rajské budovy. Součástí slavnostního zahájení výstavy bylo hudební vystoupení sboru VŠE „Musica Oeconomica Pragensis„.

Ing. Jiří Patočka, CSc. se narodil v roce 1920 v Rokycanech u Plzně. Krajinomalba je jeho životní zálibou. Do malířské techniky jej již během studií na gymnáziu zasvětil vynikající krajinář, profesor Leo Richter, absolvent malířské akademie v Mnichově. Za okupace, po uzavření vysokých škol byl Patočka totálně nasazen do lomu v Oseku u Plzně. Malování pro něj znamenalo únik od tragických událostí té doby. V malířském umění se dále zdokonaloval u profesorů pražské malířské akademie Kunze a Kecka a ve své tvorbě se definitivně rozhodl pro olejomalbu, v námětech pak zvolil krajinomalbu a zachycení městského prostředí.

Po skončení války absolvoval Vysokou školu obchodní a z existenčních důvodů ještě během studií nastoupil jako ekonomický referent do podniku Kovohutě, kde postupně získal řídící funkce. Profesní dráha ekonoma však v té době nutně znamenala rezignaci na kariéru svobodného umělce.

Patočka jako ekonom, finančník, účetní, ministerský úředník a po roce 1990 poradce a člen odborné komise na Úřadu vlády vždy úzce spolupracoval s nově založenou fakultou financí a účetnictví na VŠE. Jako odborník z praxe oponoval kandidátské a habilitační práce, byl přísedícím u státních zkoušek a po návratu z odborné stáže ve Francii seznamoval studenty s novými západními přístupy k financování a účetnictví. Publikoval řadu odborných článků, několik knižních titulů a této problematice se věnuje dodnes.

Náročné životní tempo Patočka vždy vyvažoval soustředěním u malířské palety a několik stovek jeho obrazů dodnes přináší radost jeho přátelům a kolegům. Jeho krajinomalby vzbuzovaly ohlas při příležitostných výstavách a nedávno bylo jeho dílo použito jako obrazový doprovod k Haydnovým hudebním slavnostem. Loni uspořádal v rodných Rokycanech tematickou výstavu s názvem „Rokycany v barvách mých vzpomínek“ a na podzim souhrnnou výstavu v pražské Komerční bance. V současné době připravuje průřezový výbor ze svého životního díla pro stálou expozici na Plzeňsku.

Výstava potrvá do poloviny května

Autor:
Ing. Klára Bratová
Oddělení PR
Kontakt a informace:
pr@vse.cz


Fotogalerie: