Fakulta mezinárodních vztahů spolupořádala úspěšný Retail Summit 2010

7. února
2010

Retail Summit 2010, mezinárodní konference pořádaná Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze a společností Blue Events ve dnech 2. a 3. února 2010 v Praze, se stal nejlépe navštíveným ročníkem ve své šestnáctileté historii.

850 představitelů obchodu, výrobců a dodavatelů, státní správy, bank, konzultačních společností, akademické sféry a médií diskutovalo dopady stávající krize na obchodní trh v České republice i v dalších středoevropských zemích a zásadní význam institucionálního rámce, který nastaví účastníkům trhu rovné podmínky a šance a bude garancí předvídatelného prostředí pro podnikání.

Úvodního makroekonomického bloku se zúčastnil ministr financí Eduard Janota, který zdůraznil vliv schodku státního rozpočtu a veřejných financí na podmínky, za jakých budou  komerční banky ochotné poskytovat úvěry podnikatelské sféře. Makroekonomický expert Tomáš Sedláček upozornil na to, že státy mohou hospodářského růstu dosahovat právě vysokým schodkem státního rozpočtu, nikoli růstem výkonnosti ekonomiky. V období růstu světové ekonomiky by státní rozpočet měl být vyrovnaný nebo vykazovat přebytek, aby byl schopen se vyrovnat s obdobím poklesu. Prezident EUROCOMMERCE Dr.von Leoprechting i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka se shodli na tom, že pro ozdravení evropské ekonomiky je důležitá podpora vlád a evropských institucí, která nedopustí  omezení soutěže napříč celým dodavatelským řetězcem a protekcionicmus. To bude nejlepší zárukou, že spotřebitel dostane nejlepší výběr, jakost a cenu.

Obchod, pokud jde o objem prodejů, neutrpěl v roce 2009 krizí tolik jako výroba. Krize zatím nejvíce dopadá na obchod se zbožím dlouhodobé spotřeby. Tento trh u nás vloni poklesl o 9 %, na Slovensku o 20 % a například v Rumunsku o 42 %, uvedl Thomas Bachl (GfK/Europanel). Spotřebitelská poptávka na trhu rychloobrátkového zboží je naproti tomu vůči dopadům krize odolná a obraty jsou spíše ovlivněny klesajícími cenami značkových výrobků a explozí promočních akcí, než reálným propadem výdajů. Růst nákupu privátních a zejména diskontních značek se díky tomu paradoxně v řadě zemí zastavil. Výhled na rok 2010 je ovšem méně optimistický. To, čím prošly výrobní podniky v roce 2009 zřejmě obchodní firmy teprve čeká. Maloobchodní trh teprve naplno zasáhne růst nezaměstnanosti, zvyšující se daně a rostoucí ceny vstupů.

Diskuse potvrdila zásadní význam institucionálního rámce, který by měl zlepšovat, nikoli pouze zvyšovat stávající míru regulace obchodního trhu. Diskuse byla v této souvislosti soustředěna na dopady zákona o významné tržní síle, který vstoupil v platnost 1. února 2010. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka uvedl, že obchodníci budou zákon dodržovat, SOCR ale zároveň vyhodnocuje otázku, nakolik je zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití v souladu s českou, ale zejména pak s evropskou legislativou. Vysoká škola ekonomická ve svém stanovisku považuje zákon za zásadní zásah do smluvní volnosti, na níž je postavena úprava soukromoprávních podnikatelských vztahů. Varuje před důsledky v podobě růstu maloobchodních cen potravin a jejich importu a negativnímu dopadu na spotřebitele i české dodavatele. Přijetí této normy může ve svém konečném důsledku vést  ke zhoršení vztahů  a  spolupráce mezi odběrateli a dodavateli, která je pro další vývoj obchodu klíčová.