Rozloučení s doc. Ing. Evou Klvačovou, CSc.

18. února
2010

Dnes se konalo poslední rozloučení s doc. Ing. Evou Klvačovou, CSc., dlouholetou spolupracovnicí Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Doc. Klvačová byla ředitelkou IČRE – Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky. Odešla po dlouhé těžké nemoci ve věku 67 let.

Eva Klvačová absolvovala na VŠE v Praze v roce 1965 obor národohospodářské plánování. Titul kandidát ekonomických věd (CSc.) získala na VŠE v roce 1982 a v roce 2005 se habilitovala v oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů, kde od roku 2001 působila jako vědecký pracovník a řadu let také přednášela na katedře mezinárodního obchodu. Vedla výzkumný záměr na téma Ekonomické, politické a právní problémy integrace ČR do světové ekonomiky a byla i řešitelkou výzkumných úkolů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro Radu vlády pro sociální a ekonomickou strategii zpracovávala studie o důsledcích vstupu České republiky do Evropské unie. Doc. Klvačová měla mimořádně bohatou publikační činnost mimo jiné byla například autorkou či spoluautorkou 37 knižních monografií. V doc. Klvačové ztrácí Vysoká škola ekonomická i odborná veřejnost významného odborníka, který se zasloužil o rozvoj ekonomické vědy.