Prodloužení lhůty pro podání přihlášek na fakulty VŠE

26. února
2010

Vzhledem k poruše Studijního informačního systému prodlužují fakulty VŠE termíny podání přihlášek. Bližší informace zájemci naleznou na webových stránkách jednotlivých fakult VŠE.

Na jednotlivé fakulty VŠE jsou termíny stanoveny takto:

  • Fakulta financí a účetnictví posouvá termín podání přihlášek do
    bakalářského studijního programu do 7. 3. 2010.
  • Fakulta mezinárodních vztahů posouvá termín podání přihlášek do 7. 3. 2010.
  • Fakulta podnikohospodářská posouvá termín podání přihlášek do 7. 3. 2010.
  • Fakulta informatiky a statistiky posouvá termín podání přihlášek do 15. 3. 2010.
  • Fakulta managementu posouvá termín podání přihlášek do 14. 3. 2010.
  • Termín podání přihlášek na Národohospodářskou fakultu se nemění (31. 5. 2010).

Elektronické přihlašování je již funkční na http://isis.vse.cz/prihlaska/.