Youth of Today, Leaders of Tomorrow

10. března
2010

Youth of Today, Leaders of Tomorrow je akce, kterou připravila platforma studentských organizací J4. Tato série workshopů pro středoškolské studenty z celé České republiky se v únoru konala pod záštitou VŠE v Praze.

Akce vznikla díky spolupráci studentských organizací AIESEC, Erasmus Student Network – ESN, Junior Chamber International – JCI a Junior Achievement – JA. AIESEC i ESN dlouhodobě úspěšně působí i na VŠE a JA je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejíž českou kancelář založil pan Tomáš J. Baťa v roce 1992.

Tyto čtyři organizace společně připravily program pro studenty středních škol i jejich učitele. Cílem akce bylo středoškolákům představit co je čeká po maturitě, jaké jsou možnosti zapojení se do studentského života na vysoké škole a jak důležité je být aktivním mladým člověkem.

Akci v prostorách Rajské budovy VŠE slavnostně zahájila prorektorka VŠE pro zahraniční vztahy a public relations, Prof. Ing. Hana Machková, CSc., která představila VŠE potenciálním studentům. Dále vystoupil profesionální kouč Dipl. Wi-Ing. Heinrich Homola, který studentům ukázal jak může vypadat cesta k profesnímu i osobnímu úspěchu. Slavnostní zahájení uzavřel svým projevem zástupce Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Ing. Tomáš Bort, absolvent VŠE a bývalý prezident ESN.

J4_Press_photo_1.jpgPoté se účastnici rozdělili do několika skupin a zúčastnili se připravených workshopů. AIESEC se ve svém workshopu věnoval osobnímu poznání "Neboj se a jdi do sebe," ESN si pro studenty připravilo workshop "Jak vyjet studovat do zahraničí a jak nechat zahraničí přijet za Vámi" a JCI připravilo workshop v anglickém jazyce s názvem "How to sell a project." Junior Achievement organizoval program pro učitele a pro studenty si připravil workshop počítačové simulace JA BIA – Banky v Akci.

Studenti i učitelé si z akce odnesli mnoho zajímavých informací a podnětů k zamyšlení. Studentské organizace se již teď těší na své nové členy a mnohé účastníky akce možná VŠE již brzy přivítá jako své nové studenty. Akce byla velmi úspěšná a poptávka ze strany středních škol výrazně překračovala kapacitní možnosti. Platforma J4 proto plánuje tuto akci zopakovat na začátku zimního semestru.

Josef Müller, výkonný ředitel Junior Achievement ČR, student programu International Business