Program Master pro frankofonní manažery

16. března
2010

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) otevírá s podporou Francouzského velvyslanectví již 20. ročník postgraduálního manažerského kurzu typu MBA – Master Management et Administration des Entreprises.

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je historicky prvním mezinárodním institutem VŠE v Praze. Byl založen 1. července 1990 na základě iniciativy francouzské vlády. Od počátku je jeho posláním vzdělávání frankofonních manažerů a podpora francouzsko-české ekonomické spolupráce.

31. března 2010 se uzavřou přihlášky do 20. ročníku jediného programu v ČR, který nabízí vzdělávací program akreditovaný francouzskou vládou pro oblast podnikového managementu. Program je určen zejména absolventům nemanažerských studijních oborů vysokých škol, kteří si přejí získat další kvalifikaci a působit na manažerských pozicích ve francouzských společnostech anebo v českých podnicích, které podnikají s frankofonními zeměmi. Podle francouzské legislativy je do programu možno přijímat zájemce na úrovni "bac + 4", tj. i studenty posledních ročníků navazujících magisterských studijních programů.

Obsahově je studium zaměřeno na široké spektrum manažerských disciplin: analýzu podnikatelského prostředí, obchodní a pracovní právo, kvantitativní metody řízení, strategický a operativní marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví, finanční řízení, řízení výroby, strategický management a informatiku a projektové řízení. Odborná výuka probíhá formou 10 týdenních intenzivních modulů v období červen 2010 – leden 2011. Po skončení teoretické části kurzu jsou studenti povinni absolvovat minimálně tříměsíční stáž v podniku v České republice nebo v zahraničí a v září 2011 obhájit závěrečnou práci ve francouzštině.

Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s konsorciem francouzských vysokých škol ekonomických. Jedná se o Université Jean Moulin Lyon 3 (IAE Lyon), Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (IAE Paris) a Audencia Nantes. Absolventi získávají diplom Université Jean Moulin, Lyon 3. Na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE v Praze a francouzští profesoři. Program zahrnuje i prezentace zástupců francouzských společností (Komerční banka, L´Oréal a Euro RSCG). Komerční banka a L´Oréal jsou dlouhodobě také největšími zaměstnavateli absolventů IFTG.

Více informací: iftg.vse.cz

Fotogalerie:
Fotografie č. 1: Kulturní rada francouzského velvyslanectví pan Olivier Jacquot,
Fotografie č. 2: Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.,
Fotografie č. 3: Absolventi akademický rok 2008/2009.