VŠE v Praze se představuje zájemcům o studium

1. ledna
2007

VŠE v Praze přijme pro školní rok 2007/2008 více než 4000 studentů do bakalářských studijních programů.

VŠE v Praze je největší vysokou školou ekonomickou v České republice. Na šesti fakultách -Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské, Fakultě informatiky a statistiky, Národohospodářské fakultě a Fakultě managementu v Jindřichově Hradci – studuje více než 16 000 studentů. Absolventi VŠE v Praze zastávají významné manažerské funkce v soukromém i veřejném sektoru. V loňském výzkumu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, který realizovalo MŠMT ve spolupráci s UK, se VŠE v Praze umístila mezi všemi českými vysokými školami na druhém místě.

V Praze probíhá výuka v areálech na Žižkově a Jižním městě. Na škole vyučuje přibližně 690 kvalifikovaných akademických pracovníků a řada externistů z praxe. Studium usnadňuje kvalitní a moderní studijní zázemí. Studenti mohou využívat studoven s knihovním fondem přesahujícím 460 tisíc knih a 550 titulů periodik. V areálech VŠE v Praze mají dále k dispozici téměř 800 počítačů a s vlastním notebookem se mohou připojit k bezdrátové síti.

Studenti se stravují v menze, v novém akademickém klubu a kavárně. Pokud jde o ubytování, VŠE v Praze má k dispozici 5 000 vlastních lůžek na Jarově, Jižním městě, v Holešovicích a v Jindřichově Hradci. Průměrná cena ubytování na koleji je 1 900 Kč měsíčně a studenti mohou získat ubytovací stipendium. 

Kromě odborných předmětů klade VŠE v Praze důraz i na studium cizích jazyků a sport. Zájemci se mohou věnovat studiu angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, švédštiny, čínštiny a arabštiny. Ve výuce tělesné výchovy nabízí VŠE v Praze studentům 27 sportovních specializací, jako např. míčové sporty, gymnastiku, outdoorové sporty, plavání nebo šerm. Škola disponuje vlastním sportovním zázemím. Studenti mohou využívat mimo jiné tenisové kurty, nové fitcentrum či aerobikový sál. VŠE rovněž organizuje letní a zimní sportovní kurzy, působí zde řada sportovních oddílů a škola zajišťuje sportovní vyžití i pro zrakově, sluchově a tělesně handicapované studenty.

Škola podporuje řadu zájmových aktivit studentů, např. pěvecký sbor, komorní orchestr, folklórní soubor, filmový klub a na škole vycházejí i dva studentské časopisy. Mezi aktivní studentské organizace patří mezinárodní organizace AIESEC,  AEGEE a tzv. Buddy systém péče o zahraniční studenty, ekonomické a manažerské kluby a sdružení, ekologicky zaměřená organizace OIKOS atp.

VŠE je intenzivně zapojena do oblasti mezinárodní spolupráce. Škola má téměř 100 partnerských vysokých škol po celém světě. Kromě evropských se jedná i o univerzity a vysoké školy v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandě, v zemích Latinské Ameriky a Asii.
Přijetí ke studiu na VŠE v Praze je možné pouze po úspěšném vykonání přijímací zkoušky z matematiky a jednoho cizího jazyka. V případě Fakulty mezinárodních vztahů je třeba složit zkoušku z matematiky a dvou cizích jazyků. Nově je koncipováno přijímací řízení na Národohospodářské fakultě, kde každý uchazeč musí v období od 1. června 2006 do 19. května 2007 alespoň jednou absolvovat test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek.
Uchazeči mohou podávat samostatnou přihlášku na více fakult a přijímací zkoušku potom skládají na každé zvolené fakultě. V roce 2006 podali zájemci o studium na VŠE v Praze téměř 17 tisíc přihlášek. Účastníci přijímacích zkoušek prospěli v 9 102 případech a v 6 159 případech bylo rozhodnuto o přijetí ke studiu (mnozí uchazeči byli přijati na více fakult). Do prvního ročníku se zapsalo a studium v září 2006 skutečně zahájilo 3 760 studentů.