Jmenování děkana Fakulty financí a účetnictví

2. dubna
2010

Dne 1. dubna 2010 byl rektorem VŠE jmenován do funkce děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.  Funkční období je čtyřleté a doc. Dvořák bude zastávat funkci děkana do 31. března 2014.

Děkan byl zvolen Akademickým senátem Fakulty financí a účetnictví 25. února 2010. Jedná se o jeho druhé funkční období a doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. neměl ve volbách protikandidáta.  V novém funkčním období bude pokračovat se stejným týmem proděkanů. Statutárním zástupcem a proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium byl jmenován prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., proděkankou pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Marie Míková, CSc. a proděkankou pro zahraniční vztahy doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Životopis děkana Fakulty financí a účetnictví:

Vzdělání
1984 Ing. – Vysoká škola ekonomická v Praze, obor finance
2003 Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, obor finance
2005 Doc. – Vysoká škola ekonomická v Praze, obor finance

Průběh zaměstnání
1984 – 1990 Vysoká škola ekonomická, katedra financí a úvěru,
1990 – dosud Vysoká škola ekonomická, katedra bankovnictví a pojišťovnictví /v letech 1994 – 1998 vedoucí katedry/

Pedagogické a odborné zaměření
Pedagogická i vědecká činnost je zaměřena především na oblast komerčního bankovnictví (řízení bankovních rizik, bankovní produkty, bankovní systémy) a finančních derivátů (jejich obchodování, ohodnocování, využití pří řízení rizik)

Členství v odborných a vědeckých orgánech
1994 – dosud člen redakční rady časopisu Finance a úvěr
2000 – dosud člen vědeckého grémia České bankovní asociace
2004 – dosud člen správní rady Certifikačního ústavu VŠE Praha
2006 – dosud člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
2006 – dosud předseda vědecké rady Fakulty financí a účetnictví
2008 – dosud člen vědecké rady Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě
2008 – dosud člen Rozkladové komise České národní banky

Stáže a členství v dozorčích orgánech
1991 půlroční stáž v Bank Austria ve Vídni
1995 – 2001 člen dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s.
2001 – 2002 člen dozorčí rady Komerční banky a.s.
2004 – 2007 předseda dozorčí rady KEY Investments, a.s.

Hlavní publikace
Bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde 2005 Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde 1998, 2001
Finanční matematika pro každého. Grada 1993, 1997, 2001, 2003, 2005 spoluautor.
Peněžní ekonomie a bankovnictví 1996, 1998, 2000, 2005. Management Press, spoluautor.
Dějiny bankovnictví v českých zemích. Bankovní institut, 1999, spoluautor – vedoucí autor oddílu E
Deriváty, VŠE Praha, 2003
Analýza fungování a vývoje derivátového trhu, disertační práce, VŠE 2003