Doktorské studium

29. dubna
2010

VŠE v Praze nabízí možnost doktorského studia 17 různých oborů na všech šesti fakultách. Studium probíhá v prezenční či kombinované formě. Uchazeči mohou podávat přihlášky do 15. května 2010.

Pro prezenční formu studia je pro akademický rok 2010/2011 vypsáno celkem 162 míst, pro kombinovanou formu 133 míst, z toho:

na Fakultě financí a účetnictví:
Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:

obor:

prezenční forma:

kombinovaná forma:

Finance

15 míst

15 míst

Účetnictví a finanční řízení podniku

12 míst

12 míst

Teorie vyučování ekonomických předmětů

 0 místo

 3 místa

na Fakultě mezinárodních vztahů:
Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:

Mezinárodní obchod

15 míst

10 míst

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

 5 míst

 5 míst

Mezinárodní politické vztahy

 5 míst

 5 míst

Evropská studia

 5 míst

 5 míst

Studijní program: Politologie ve studijním oboru:

Politologie

 5 míst

 5 míst

na Fakultě podnikohospodářské:
Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

Podniková ekonomika a management

11 míst

19 míst

Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:

Ekonomie

5 míst

10 míst

na Fakultě informatiky a statistiky:
Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:

Informatika

18 míst

14 míst

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijních oborech:

Ekonometrie a operační výzkum

 4 místa

 4 místa

Statistika

 6 míst

 6 míst

na Národohospodářské fakultě:
Studijní program: Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:

Hospodářská politika

20 míst

 4 místa

Regionalistika – veřejná správa

20 míst

 4 místa

Ekonomické teorie

20 míst

4 místa

na Fakultě managementu (studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):
Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

Management

6 míst

4 místa

Informace o přijímací zkoušce: zde.

Přijímací zkoušky se konají v pátek 18. června 2010. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 10. září 2010.

Podrobnější informace poskytne:
Mgr. S. Svobodová – mail: svobodov@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317 v budově „Menza Italská“, oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.