Prorektorka H. Machková získala ocenění v soutěži Marketér roku 2009

14. května
2010

V pátém ročníku soutěže Marketér roku, kterou organizuje Česká marketingová společnost, získala prof. Ing. Hana Machková, CSc. zvláštní cenu za podporu realizace nových forem marketingové specializace ve vysokoškolské výuce.

Hlavním cílem soutěže Marketér roku je upozornit na osobnosti, které přispívají k úspěšnému rozvoji vlastní firmy nebo instituce nebo k rozvoji marketingu všeobecně. Pro rok 2009 bylo nominováno celkem 17 kandidátů.

U navrhovaných osobností hodnotila odborná komise zejména následující kritéria:

 • podíl na zvýšení konkurenční schopnosti organizace,
 • používání a prosazování nových metod a technik práce v marketingu,
 • vytváření marketingového inovačního prostředí v rámci vlastní působnosti,
 • budování známosti značky,
 • manažerské aktivity a schopnosti v řízení a motivaci spolupracovníků,
 • pedagogickou a publikační činnost v oblasti marketingu,
 • teoretické přínosy pro marketing a podíl na praktických aplikacích teorie,
 • mimopracovní činnost ve prospěch propagace marketingu.

Slavnostní vyhlášení proběhlo dne 13. května 2010 v prostorách Klubu Lávka v Praze.

Výsledky soutěže Marketér roku 2009 – laureáti soutěže:

 

Velký modrý delfín

Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a CR Města Litomyšl za úspěšné prosazování marketingových strategií s cílem rozvoje cestovního ruchu a propagace města i regionu.

Zvláštní ocenění

Prof. ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, VŠE v  Praze – za podporu realizace nových forem marketingové specializace ve vysokoškolské výuce

Zvláštní uznání

RNDr. Tomáš Hájek, výkonný ředitel ADMAZ – za rozvoj profesní asociace a budování značky ADMAZ

Malého delfína a diplom získali:

 • Ing. Evžen Drtina, Marketingový ředitel Wunderman za úspěšné uplatnění marketingu při vstupu na český trh
 • Miloslav Kaplan, ředitel NAR reklama marketing – za úspěšné prosazování inovací v oblasti e-aukcí
 • Mgr. Martin Mateáš, obchodní ředitel KOFOLA – za prosazování úspěšných a efektivních marketingových strategií
 • Miroslav Otépka, předseda představenstva TOS Hulín – za podporu marketingových opatření pro rozvoj výrobního podniku
 • Mgr. Antonín Šubrt, marketingový ředitel Vitana – za rozvoj produktových inovací a úspěšnou marketingovou komunikaci
 • Ing. Lubor Švorčík, předseda družstva Tvar Klatovy – za úspěšné budování konkurenční schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu
 • Ing. Ivo Toman, jednatel společnosti Taxus – za efektivní a netradiční podporu marketingových rozhodnutí zobecněním poznatků teorie a praxe
 • Ing. Tomáš Vican, MBA, jednatel společnosti Vingal – za kreativní využití komplexních metod marketingové komunikace