Global Village

10. května
2007

Dne 25. 4. 2007 proběhla v atriu Rajské Budovy akce organizace AIESEC Praha s názvem Global Village, jejímž cílem je představit studentům kulturu a tradice exotických zemí.

Akci zahájil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.

V rámci projektu se prezentovalo celkem 11 zemí – jmenovitě: Mali, Čína, Španělsko, Mexiko, India, Egypt, Kongo, Zambie, Uganda, Česká republika a Slovensko. Každou zemi prezentoval minimálně jeden student – jednalo se o cizince, kteří do České republiky přijeli díky organizaci AIESEC, zahraniční studenty VŠE a nebo lidi, kteří pobývali v dané zemi delší dobu. Forma jejich prezentace byla různorodá, většina stánků kromě prezentačních materiálů a fotografií nabízela i nejrůznější pokrmy či nápoje, někteří byli tradičně oblečeni a atmosféru doplňovala typická hudba jednotlivých zemí. U čínského stánku dokonce návštěvníci mohli obdržet své jméno napsané v čínštině. Součástí prezentace byl také informativní stánek organizace AIESEC, kde se studenti mohli dozvědět vše o praxích v zahraničí.

Global Village se již tradičně těší velkému zájmu studentů, a to nejen z VŠE. Nemáme sice k dispozici přesný údaj o počtu návštěvníků, dovolujeme si však ale odhadnout, že návštěvnost se pohybovala okolo 600 – 700 lidí. Myslíme si, že akce pomohla zlepšit image VŠE jako mezinárodní instituce i rozšířit povědomí o organizaci AIESEC mezi studenty. Odezva studentů byla pozitivní a někteří z nich projevili zájem o studium či praxi v zahraničí. Věříme, že tuto akci v budoucnu zopakujeme a využijeme tak nabyté zkušenosti z předchozích ročníků.


Za organizační tým:
Ivana Aschmannová
AIESEC Praha