Mezinárodní úspěch Fakulty podnikohospodářské v rankingu Financial Times

20. září
2010

Financial Times již pošesté hodnotily magisterské programy v oblasti managementu. Výsledky byly oznámeny a publikovány ve FT 20. září 2010. Letošní výsledky přinesly pro Vysokou školu ekonomickou a jmenovitě pro Fakultu podnikohospodářskou dvojnásobný úspěch.

Poprvé se v hodnocení umístil studijní magisterský program Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze „Podniková ekonomika a management“, a to na 58. místě. V kontextu s celkovým počtem magisterských programů v oblasti managementu (odhady se pohybují v řádech tisíců), z nichž značná část byla do hodnocení přihlášena, je to bezpochyby významný úspěch. Ukazuje se, že strategie internacionalizace, kterou fakulta realizuje v posledních letech, přináší výsledky. Studenti mají možnost řadu předmětů studovat v cizích jazycích, často vedených zahraničními profesory. Roste počet studentů vyjíždějících v rámci semestrálních studijních výměnných programů i v rámci tzv. free movers, intenzivní je i zapojení učitelů do mezinárodních vztahů.

ft_prodekani.jpgDruhým úspěchem je druhé místo společného evropského mezinárodního programu CEMS Masters in International Management (CEMS MIM), na jehož výuce se podílí i VŠE, program CEMS je součástí magisterského studijního programu Fakulty podnikohospodářské International Management. CEMS MIM byl tak potvrzen jako excelentní program aliance špičkových škol (členských škol CEMS) ve vzdělávání v oblasti managementu, představující vůdčí sílu na evropském trhu Masters  in Management. Hodnocení potvrdilo skutečnost, že CEMS MIM poskytuje svým studentům vysoké know-how a příležitost zahájit svoji kariéru na poli mezinárodního managementu. Hodnocení FT současně ukázalo, že kariéra absolventů programu CEMS MIM vykazuje velmi rychle rostoucí trend.

Rankingu se zúčastnily především evropské university a business školy, ale i university z Taiwanu a Číny. Data jsou získávána ze dvou hlavních zdrojů, a to od samotných universit a současně od jejich absolventů, kteří graduovali před třemi lety, měli tedy již možnost prokázat svoje odborné způsobilosti. Kritéria byla kombinací faktorů zahrnujících pracovní pozici a její růst v období tří let od ukončení studia, platové zařazení, dále pak charakteristiky hodnotící úroveň internacionalizace na fakultě, jako např. mezinárodní rozměr výuky, rozsah výuky v cizích jazycích, podíl zahraničních studentů, kvalifikační úroveň vyučujících a úroveň studijních programů. Kritériem je i zastoupení žen mezi vyučujícími, ve vědecké radě a mezi studenty.

Logo_nov_.jpgVýsledky rankingu Financial Times jsou příznivým indikátorem mezinárodního vnímání Vysoké školy ekonomické v Praze na poli vzdělávání v oblasti podnikové ekonomiky a managementu.

Finacial Times Ranking 2010

Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.

Fotografie: Proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Sedláčková, proděkan pro pedagogiku a akademický ředitel CEMS doc. Hnilica, proděkan pro vědu prof. Nový