Mezinárodní setkání vysokých škol ekonomických

26. října
2010

Od 28. do 30. října 2010 se na VŠE uskuteční třetí ročník „Eduniversal World Convention“, v jehož rámci budou vyhlášeny tři nejlepší vysoké školy ekonomické z devíti světových regionů.

První mezinárodní konference Eduniversal World Convention se konala v roce 2008 v Paříži, druhá v Kapském městě a třetí se koná na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze za účasti 200 zástupců vysokých škol z více než 50 zemí celého světa. Hlavním tématem letošní konference je problematika trvale udržitelného rozvoje a úloha vysokých škol ekonomických v této oblasti.

V rámci konference budou vyhlášeny výsledky volby děkanů a rektorů prestižních vysokých škol, kteří vybrali tři nejlepší ekonomické univerzity „Top 3 Best Business Schools“. Školy jsou členěny podle geografického hlediska do devíti světových regionů: Afrika, střední Asie, střední a východní Evropa, Střední východ, Dálný východ, Latinská Amerika, Severní Amerika, Oceánie a západní Evropa. Cílem hodnocení je ocenit vysoké školy, které mají nejlepší výsledky v oblasti internacionalizace.

Výběr celkem tisíce škol zařazených do hodnocení provádí Mezinárodní vědecký výbor složený z nezávislých expertů.  Při hodnocení mohou školy získat od jedné do pěti palem „Palm Awards“ podle počtu získaných hlasů od děkanů či rektorů vybraných vysokých škol a podle kritérií, jimiž jsou hodnoceny úspěchy v oblasti internacionalizace. Více informací o metodologii je možné získat na webových stránkách http://www.convention.eduniversal.info/methodology.php.

V letech 2008 a 2009 získala VŠE v Praze nejvyšší možné ocenění pěti palem a byla také zvolena nejlepší vysokou školou ekonomickou v regionu střední a východní Evropy. Pro rok 2010 je VŠE opět nominována mezi třemi nejlepšími školami regionu, konečné pořadí bude zveřejněno 28. října 2010 ve večerních hodinách.