Tělesná výchova a sport na VŠE

17. května
2007

Tělesná výchova a sport jsou důležitou součástí studia na VŠE v Praze. Tuto oblast má na starosti Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS).

Studenti většiny fakult mají za povinnost získat v průběhu prvních tří let studia dva zápočty z tělesné výchovy. První zápočet získají absolvováním semestrálního kurzu v některé z nabízených sportovních specializací, druhý absolvováním dalšího semestrálního kurzu nebo účastní na zimním či letním sportovním kurzu.

CTVS nabízí studentům VŠE celou škálu sportovních aktivit, která se rok od roku rozrůstá. Kromě tradičních sportovních kurzů jako je např. aerobik, basketbal, volejbal, fotbal, házená, tenis, či posilování, je možné se v rámci studia na VŠE také věnovat sebeobraně, kanoistice, šermu či thai-boxu. CTVS dále nabízí kurzy plavání a to i pro naprosté začátečníky. Součástí nabídky CTVS jsou také specializované zdravotní kurzy tělesné výchovy určené studentům se zdravotním postižením.

I po získání potřebných zápočtů je však možné kurzy tělesné výchovy navštěvovat, a to v rámci jejich volné kapacity. K dispozici jsou také hodiny zájmové tělesné výchovy. Studenti, kteří by se sportu chtěli věnovat závodně, mají možnost zapojit se do některého ze sportovních oddílů Vysokoškolské tělovýchovné jednoty Ekonom. Oddíly VŠTJ Ekonom reprezentují školu v akademických soutěžích a na turnajích vysokých škol v ČR i zahraničí.

Podrobnější informace o nabídce sportovních kurzů a aktivit: webové stránky CTVS.


Připravilo oddělení PR.