Prezident Václav Klaus k budoucnosti eura

19. listopadu
2010

Dne 24. listopadu 2010 proběhne na Národohospodářské fakultě veřejná vědecká rozprava k problematice eura. Diskutujícími budou V. Klaus, viceguvernér ČNB M. Hampl, slovenský ministr financí I. Mikloš a děkan M. Ševčík.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze pořádá ve středu 24. listopadu 2010 od 14,30 v posluchárně RB 101 zasedání Vědecké rady, jehož součástí bude odborná rozprava na téma "Euro očima státníka, centrálního bankéře, ministra financí a ekonoma". Zasedání Vědecké rady je veřejné a mohou se jej zúčastnit učitelé i studenti VŠE v Praze. Všichni diskutující jsou řádnými členy Vědecké rady Národohospodářské fakulty.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. je prezidentem České Republiky. Je absolventem VŠE, Fakulty obchodní, oboru ekonomika zahraničního obchodu. Jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV získal hodnost kandidáta ekonomických věd, habilitoval jako docent v oboru ekonomie na Univerzitě Karlově a v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Mojmír Hampl, Ph.D. je viceguvernérem České národní banky. Je absolventem VŠE, Národohospodářské fakulty, kde také obhájil doktorskou disertační práci. Absolvoval jako Chevening Scholar postgraduální studium ekonomie na University of Surrey ve Velké Británii a získal titul Master of Science. V roce 2006 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky a od roku 2008 je jejím viceguvernérem.

Ing. Ivan Mikloš je místopředsedou vlády Slovenské republiky a ministrem financí. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, Národohospodářské fakulty, kde také pedagogicky působil. V letech 1998 – 2002 byl místopředsedou vlády SR pro ekonomiku, v letech 2002 – 2006 místopředsedou vlády a ministrem financí, v letech 2006 – 2010 vykonával funkci poslance a byl členem výboru Národní rady SR pro finance a rozpočet.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. je děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je absolventem VŠE, Fakulty národohospodářské. Patří k uznávaným a veřejně známým ekonomům. Vykonává funkci vedoucího katedry hospodářské a sociální politiky a zastává funkci ředitele Liberálního institutu.