Generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer oceněn pamětní medailí VŠE

23. listopadu
2010

Dne 22.11.2010 převzal pan Gernot Miitendorfer jako výraz ocenění za zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Českou spořitelnou, a.s. a VŠE v Praze z rukou rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. pamětní medaili.

Pamětní medaile byla panu Mittendorferovi udělena při příležitosti ukončení jeho působení v České republice. Od 1. ledna 2011 bude G. Mittendorfer vykonávat funkci člena představenstva Erste Group, kde bude zodpovídat za divizi Podnikové financování a investiční bankovnictví.

Gernot Mittendorfer působil v České republice více než osm let, ve dvou obdobích. Od roku 2000 do roku 2004 byl členem představenstva České spořitelny zodpovědným za korporátní bankovnictví. Od července 2007 vykonával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva České spořitelny. Za jeho vedení podpořila Česká spořitelna, a.s. jako generální partner VŠE v Praze řadu významných projektů školy i činnost mnoha studentských organizací. Pan Mittendorfer se na VŠE pravidelně angažoval i jako přednášející a předával studentům cenné poznatky z firemní praxe.

Mittendorfer3.jpgSlavnostního setkání se dále zúčastnili ing. Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování ČS, kvestor Ing. Libor Svoboda a všichni prorektoři Vysoké školy ekonomické v Praze.