Výroční zasedání CEMS v Rotterdamu

12. prosince
2010

VŠE je členem mezinárodní aliance CEMS – The Global Alliance in Management Education. Hlavním projektem je společný magisterský studijní program CEMS MIM – 2. nejlepší na světě v rankingu Financial Times 2010.

CEMS je mezinárodní aliancí vysokých škol a velkých mezinárodně působících společností. V současné době má 26 akademických členů z 19 evropských zemí, Ruska, Číny, Japonska, Brazílie, Austrálie, Singapuru a Kanady, a více než 60 členů z řad mezinárodních společností.

Na výročním zasedání, které letos proběhlo v Rotterdamu, se novým členem CEMSu stala Keio University z Japonska (z aliance vystoupila mexická Egade, Tech de Monterrey) a byly přijaty i následující firemní partneři: Barilla, Google, Kikkoman, Kowa, Lawson, Nomura, Plzeňský Prazdroj a Schneider Electric. Novým prvkem ve strategii CEMSu je důraz na společenskou zodpovědnost. Proto byla aliance rozšířena i o sociální partnery – neziskové organizace Care International a Fair Trade Labelling Organization International.

Novým presidentem CEMSu byl rektory členských škol jednomyslně zvolen prof. Thomas Bieger z University St. Gallen ve Švýcarsku, který ve funkci nahradí prof. Bernarda Ramanantsoa z HEC Paris.

Součástí výročního zasedání je každoročně i slavnostní promoce, které se zúčastnilo celkem 431 studentů z 26 zemí. Za VŠE v Praze se promoce zúčastnila početná skupina 35 studentů, kteří splnili náročné podmínky pro získání mezinárodního certifikátu CEMS MIM – CEMS Master in International Management.

Absolventi tohoto programu mají velmi dobré uplatnění na mezinárodním trhu práce. Podle výzkumu z roku 2009 získalo zaměstnání do 3 měsíců po ukončení studia 99 % absolventů, 41 % z nich pracuje v zahraničí a 33 % je zaměstnáno v partnerské společnosti programu CEMS.

Přihlášky do programu, který je akreditován jako studijní obor International Management na Fakultě podnikohospodářské, se přijímají do 7. ledna 2011.

Více informací o programu: cemsmim.vse.cz a www.cems.org.