Rozvojové a poradenské centrum spojuje školu s praxí

11. ledna
2007

RPC zajišťuje spolupráci VŠE s podniky, pro studenty zprostředkovává nabídky pracovních míst a stáží.

Za čtyři měsíce své existence uskutečnilo Rozvojové a poradenské centrum řadu akcí. Na škole např. proběhl "Den auditorské a daňové profese" pořádaný ve spolupráci se společnostmi Deloitte, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers. Výraznou inovací prošel veletrh pracovních příležitostí "Šance", který probíhá na půdě VŠE v Praze 2x ročně. Podzimního veletrhu se zúčastnilo třicet firem z oblasti poradenství, bankovnictví, IT, rychloobrátkového zboží, obchodu a výroby. Setkalo se s nimi kolem 1 300 studentů. Mnozí studenti se zaregistrovali, a tím zvýšili pravděpodobnost, že budou firmami přímo osloveni s pracovními nabídkami či nabídkami stáží. Jarní veletrh se bude konat 21. března 2007 v atriu Rajské budovy.

Po několikaleté přestávce uvedlo Rozvojové a poradenské centrum ve spolupráci s katedrou psychologie a sociologie řízení do provozu akademickou psychologickou poradnu. Studenti a zaměstnanci VŠE se mohou přijít jednou týdně poradit s psychology o svých studijních, pracovních i osobních problémech. V zimním semestru využilo služeb poradny asi 50 studentů. Rozvojové a poradenské centrum dále zorganizovalo na půdě školy rovněž několik firemních prezentací zaměřených na pracovní uplatnění studentů, nabídlo studentům a absolventům volná pracovní místa ve firmách a zprostředkovalo pro studenty logistiky "snídani s manažerem" ve společnosti Danone.

Pro rok 2007 plánuje Rozvojové a poradenské centrum prohloubení spolupráce s praxí, zejména navázání spolupráce s dalšími významnými firemními partnery, rozvoj kariérového poradenství a zahájení systematické práce s absolventy školy. Zaměří se i na získávání většího množství evropských i národních rozvojových a vzdělávacích projektů pro celou školu a na zlepšení interní komunikace.

Autor: Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. – ředitel Rozvojového a poradenského centra

Kontakt a informace:
http://rpc.vse.cz
rpc@vse.cz
tel. 224 095 630